Meten en regelen op afstand

De koude- en klimaattechniek kampt al lange tijd met een tekort aan vakbekwame koeltechnici. Ook vraagt de markt om prestatiegerichte onderhoudscontracten en snellere responstijden bij storingen. Leveranciers ontwikkelden hiervoor op afstand bestuurbare meet- en regelsystemen voor koel- en klimaatinstallaties en installateurs passen deze op steeds grotere schaal binnen een steeds breder pallet aan installaties toe. Het gevolg hiervan is dat het aantal installaties dat op afstand geregeld en beheerd wordt, toeneemt. Voor installatie-eigenaren/exploitanten betekent dit dat afwijkingen en storingen in hun gebouwen/fabrieken in een vroeg stadium getraceerd en opgelost kunnen worden zonder dat dit direct ten koste gaat van de beschikbaarheid. Installatiebedrijven kunnen zo op basis van de metingen die op afstand uitgevoerd worden, inzien wat de status en het gebruik van de installatie is. Bij een eventuele storing kunnen zij vervolgens op afstand ingrijpen en de storing verhelpen. In sommige gevallen kan de klant zelf op locatie het probleem oplossen en hoeft er geen servicemonteur de weg op. Met de recent ontwikkelde VR- en AR-technologie is deze mogelijkheid zelfs nog een stap bereikbaarder geworden. Zo kunnen monteurs veel efficiƫnter worden ingezet, waarmee tijd en geld wordt bespaard en een bijdrage aan de totale CO2-reductie wordt geleverd.
De erkende installateurs die bij NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, zijn aangesloten, zijn bekend met het meten en regelen van installaties op afstand. Zij kunnen op basis van de gegevens uitval van een installatie voorkomen en hierin adviseren. De erkende installateurs zijn bovendien in het bezit van de NVKL-erkenning en voldoen daarmee aan alle verplichte wet- en regelgeving, opleidingen en vakkennis waarop zij tweejaarlijks getoetst worden.

Coen van de Sande, directeur NVKL