MEPcontent voor sanitaire systemen in BIM

IZ06_S_MEPcontent voor sanitaireContent. In BIM-projecten kun je niet meer zonder. Goede content, die veel informatie bevat, zorgt ervoor dat een 3D-model steeds belangrijker wordt in het BIM-proces en in het bestelproces. Engineers willen namelijk perfecte modellen opleveren. Modellen die alle benodigde informatie bevatten en het niet af laten weten op een essentieel onderdeel in de BIM-workflow. Daarom is er goede, up-to-date content nodig. Het grootste content platform van ons land is MEPcontent.eu, een platform met meer dan 500.000 BIM-producten. Engineers gebruiken het platform voor content in de gehele BIM workflow, ook bij het ontwerpen van sanitaire systemen.

MEPcontent is ontstaan vanuit de behoefte naar BIM-content van o.a. klanten van Stabiplan. Daarom heeft Stabiplan MEPcontent.eu opgericht. Marnix Leune, Business Process Manager bij Stabiplan en manager van het MEPcontent team vertelt: “MEPcontent biedt de MEP-engineer alle benodigde Revit-families en 3D-dwg’s om het BIM-model te optimaliseren. Een team van circa 50 man werkt er dagelijks aan om nieuwe content te maken of bestaande content te optimaliseren.”
MEPcontent bestaat al 15 jaar; men begon 15 jaar geleden met de objectenbibliotheek. Deze bibliotheek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een content platform met inmiddels meer dan 500.000 producten voor zowel de E- als de W-installateur. MEPcontent heeft al meer dan 10.000 actieve gebruikers door heel Europa. Alle content is in lijn met de actuele leveringsprogramma’s van bekende (Europese) fabrikanten en leveranciers. Want ook zij maken deel uit van de MEPcontent community. Met hen werkt MEPcontent nauw samen om de grafische productinformatie van hun producten up-to-date te houden.
Voor het ontwerpen van sanitaire systemen biedt MEPcontent.eu veel content: van inbouwreservoirs, binnenriolering, wc’s naar douchegoten en wastafels; engineers kunnen voor het gehele sanitaire systeem terecht op het platform. Meer dan dertig fabrikanten uit de sanitaire branche, zoals Geberit, DYKA en Sphinx, bieden samen honderden producten aan op MEPcontent.eu.

Data

Data geeft de content betekenis en zorgt voor een versnelling van het bestelproces. De content op MEPcontent bevat ontzettend veel data. De data bestaat uit o.a. uit afmetingen en handelsdata zoals artikelnummers en ETIM/GTIN classificaties, maar ook technische- en rekendata zoals maatvoeringen of bijvoorbeeld de druk op een klep in een bepaalde stand. Ook kunnen engineers door een koppeling met Artikelbeheer alle relevante prijsinformatie (bruto- en nettoprijs) en tevens de voorraad bekijken.

EMCS 3.0

De content is beschikbaar, de data is beschikbaar, en sinds twee jaar is er ook een standaard beschikbaar die uniforme kwaliteitscontent garandeert voor MEP-projecten: de European MEPcontent Standard (EMCS). Leune: “Twee jaar na de introductie van de European MEPcontent Standard (EMCS) is inmiddels versie 3.0 bijna beschikbaar. De EMCS is in samenwerking met de branche gemaakt. Al bij de introductie hebben we aangegeven dat de EMCS geen statisch document is, maar een document dat we up-to-date houden aan de hand van feedback uit de dagelijkse praktijk van onze klanten. Gebruikers en fabrikanten van de content hebben met het document meegelezen, en aan de hand van hun feedback zijn er aanpassingen doorgevoerd en sluit de EMCS nog beter aan bij de gebruikers.”

Content voldoet aan RVB BIM norm

De EMCS 3.0 bevat o.a. een beschrijving van de regels voor families om te kunnen voldoen aan de RVB BIM norm. Vanaf versie 10.09 bevatten Stabicad families de Nl-SfB code in het formaat zoals in de RVB BIM norm is voorgeschreven, inclusief de bijbehorende omschrijving. Dit wordt gedaan in een IFC parameter, zodat dit binnen Solibri/Navisworks gebruikt kan worden om elementen te kunnen classificeren volgens Nl-SfB.

BIM in het kort

BIM is de afkorting voor Building Information Modeling (of: Model). Het staat voor een integrale aanpak van bouwprojecten en het design en presentatie daarvan in één virtueel gebouwmodel, inclusief alle gerelateerde informatie, zoals tekeningen, berekeningen, bestekken, materiaallijsten en planning. BIM is inmiddels een paraplubegrip geworden waar veel meer onder valt. MEPcontent.eu biedt de MEP-engineer de benodigde Revit-families en 3D-dwg’s om het BIM-model te optimaliseren.
BIM is op te splitsen in klein en groot:
- Little BIM: het proces binnen een bouwbedrijf of installatiebedrijf om het ontwerp en de realisatie zo goed mogelijk intern af te stemmen.
- Big BIM: het proces tussen alle bouwpartners om het ontwerp en de realisatie zo goed mogelijk met elkaar, extern, af te stemmen.
Een belangrijk eindproduct van een BIM-proces is een gebouwmodel. Dat is een digitaal model in 3D van de bouwkunde, constructie en installaties. Hoewel het gebouwmodel één geheel is, betekent het niet automatisch dat alles in één database of bestand zit. Dankzij een gebouwmodel is goede coördinatie mogelijk; er is software om aanlopers (‘clashes’) te detecteren. De belofte van BIM is vermindering van faalkosten, omdat we eerst alles uitdenken met ‘virtueel bouwen’ en met alle bouwpartners afstemmen voordat de realisatie begint.

Native Revit rekenfunctionaliteit

Om de standaard rekenfunctionaliteit in Revit te kunnen gebruiken moeten bepaalde parameters gevuld worden. De richtlijnen hiervoor staan in EMCS 3.0. Het betreft met name het juist invullen van parameters voor drukverlies en flow in connectoren.

Aansluiting op ETIM RT

Zowel gebruikers als fabrikanten hebben dus geholpen om EMCS nog beter op de praktijk te laten aansluiten. Zo is er naar aanleiding van hun feedback ook een extra infoveld gedefinieerd waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen twee families van hetzelfde product (detail family en gegenereerde family). Ten slotte zijn enkele maatschetsen (met bijbehorende invulling van family parameters) als voorbeeld toegevoegd, evenals voorbeelden van de koppeling/mapping van EMCS klassen en parameters naar andere standaarden, zoals IFC, ETIM RT en Cobie.

Downloaden EMCS

In dit artikel zijn enkele nieuwe dingen uit de EMCS 3.0 beschreven. De EMCS kan gedownload worden via www.mepcontent.eu/emcs. Wanneer u waardevolle suggesties of aanvullingen heeft, kunt u dit laten weten via
info@mepcontent.eu