Maak lekkage zichtbaar en controleerbaar

Dit keer doe ik een oproep aan u, installateur: adviseer uw klanten om periodiek hun watermeterstand bij te houden. Ik heb in mijn loopbaan als opzichter veel trieste gevallen meegemaakt. Klanten die ik moest laten afsluiten omdat ze de waterrekening niet konden betalen. Des te triester als de fout bij de installateur lag. Want, hoewel met regelmaat ijking van de watermeter werd geëist, bleek de oorzaak niet hier maar vooral bij de vakman (of leverancier) te liggen.

Een voorbeeld. Bij een nieuwbouwwijk lag het waterverbruik veel hoger dan elders. De oorzaak: lekkage van toiletten. De rubberafdichting was niet bestand tegen een bepaalde waterkwaliteit. Iedereen werd erbij gehaald, Kiwa, fabrikanten, woningbouw etc. Uiteindelijk zijn er andere rubbers toegepast en waren de problemen opgelost.

Een ander voorbeeld. Bij een woning met een verbruik van meer dan 10.000 m3 bleek de oorzaak te liggen bij een defecte klep van een ontharder die zeer onhygiënisch en slecht controleerbaar in de kruipruimte was opgesteld. De regeneratieleiding was direct, niet controleerbaar, zeer besmettingsgevaarlijk op het riool aangesloten. Omdat de meterstanden niet jaarlijks werden opgenomen maar geschat, was er sprake van zeer langdurige lekkage. Coulance bleek niet mogelijk, de klant was de dupe. Jawel, van fouten van de installateur (en leverancier).

Mijn verzoek aan u: let extra op de manier waarop leidingen, toestellen en ontlastventielen etc. worden geplaatst. Zorg dat lekkage zichtbaar en controleerbaar blijft. Dat kan uw klant veel ellende besparen.