ISH in sneltreinvaart

GEMAK EN DIGITALISERING VOEREN DE BOVENTOON

De ISH is altijd een feestje. In een sneltreinvaart krijg je als bezoeker een totaaloverzicht van alle trends en noviteiten. Deze editie was volgens meerdere bronnen ‘minder vernieuwend’ dan de ISH van 2017, maar had wel genoeg nieuws in petto om de bezoeker te verrassen. Tegelijkertijd liet de beurs ook goed zien welke trends op dit moment de toon aangeven in de installatiebranche.

De ISH had dit jaar geen duidelijk thema. Wel besteedde de Frankfurter Messe in haar communicatie volop aandacht aan allerlei organisatorische veranderingen die ze had doorgvoerd. Zo was er een nieuwe indeling, die meer vierkante meters expositieruimte opleverde. Ook had de organisator gekozen voor een ander tijdschema. De ISH was dit jaar voor het eerst van maandag tot en met vrijdag te bezoeken. Daarnaast viel het op dat het omlijstend programma een ander karakter had, dan gewoonlijk. Hoe het allemaal uitpakte? Laten we beginnen met het noviteitsgehalte.

Noviteiten

In tegenstelling tot de vorige editie viel het noviteitsgehalte wat tegen. Ja, er waren nieuwe producten en systeemoplossingen te bewonderen, maar zoals links en rechts terecht te horen viel; het ging wel erg vaak om doorontwikkelingen van bestaande varianten. Toch moet het belang ervan niet worden onderschat. Op een doorsnee VSK, Bouwbeurs of ‘Hardenberg’ zijn nauwelijks meer noviteiten te vinden. Daar draait het tegenwoordig vooral om relatiebeheer, ook belangrijk en zeker geen verwaarloosd aspect op de ISH, maar een beurs zou vanuit historisch perspectief vooral innovaties moeten laten zien. Zo verras je de bezoeker en verleid je hem/haar tot het doen van aankopen en/of het sluiten van deals.

Exposanten

Tijdens deze ISH-editie waren er 2.532 exposanten aanwezig, een duidelijke groei vergeleken met 2017 toen er 2.482 kwamen opdraven. Zij hadden ook meer ruimte tot hun beschikking. Het aantal vierkante meters was dit jaar namelijk toegenomen van 260.000 m2 in 2017 naar 275.000 m2. Opvallend was wederom het hoge percentage buitenlandse standhouders. Deze editie was maar liefst 66% van de exposanten afkomstig uit andere landen dan Duitsland. Daarmee wordt de trend van 2017 voortgezet, ook toen was al meer dan de helft (64%) van de exposanten afkomstig uit andere landen dan Duitsland. In het totaal ging het deze editie om 1664 standhouders. Van Nederlandse zijde waren er 59 standhouders aanwezig (2015: 56). Deze internationalisering van de beurs is overigens geheel in lijn met ontwikkelingen in het vakgebied zelf, waar ook steeds makkelijker over de grenzen wordt gekeken. Deels uit noodzaak, vanwege internationale klimaatafspraken, deels uit nieuwsgierigheid, eigen netwerken en businessventures die zich over verschillende landen uitstrekken. In 2015 startte de ISH met haar ‘partnerland-concept’, toen viel Polen die eer ten deel. In 2017 volgde Turkije. Dit jaar was Frankrijk aan de beurt. Van oudsher onderhoudt het gastland stevige economische banden met de Fransen. Op jaarbasis exporteren de Duitsers voor 105 biljoen euro naar Frankrijk. Omgekeerd gaat het om een bedrag van 64 biljoen euro. 61 Franse standhouders gaven acte de présence op de beursvloer en enkele duizenden Fransen bezochten de beurs.

Zakendoen

Hoewel de OESO recentelijk haar prognoses voor de groei van de wereldeconomie naar beneden heeft bijgesteld, zijn de vooruitzichten nog altijd gunstig. De denktank denkt dat de economische groei dit jaar zal uitkomen op 3,3%. Europa scoort iets slechter met een gemiddelde van 1,9%, volgens de EC, maar zit nog wel duidelijk in de zwarte cijfers. Een trend die ook duidelijk zijn weerslag had op de beursvloer. Uit de statistieken van de ISH kwam naar voren dat 92% van de exposanten de toekomst rooskleurig tegemoetziet. Hetzelfde geldt voor de bezoekers; ook hier heerste volop optimisme; 92% van de geïnterviewden heeft vertrouwen in de toekomst.

Bezoekers

Wierpen al die inspanningen om extra bezoekers te trekken vruchten af? Helaas niet. Ondanks de verruiming van de openingstijden, toename van de expositieruimte en de wijzigingen in het flankerend programma (waarover straks meer), kon de ISH deze editie maar 190.000 bezoekers begroeten. In 2017 lag dat aantal nog rond de 200.000. Evenals bij de exposanten zet wel de internationalisering van de beurs door. Was in 2017 40% van de bezoekers afkomstig uit andere landen dan Duitsland, dit jaar ging het om 48%. Tot de toplanden behoorden China, Italië, Frankrijk en Nederland. Enkele duizenden landgenoten namen de moeite om de ISH te bezoeken. Ze waren erg te spreken over de beurs, aldus de organisatie. Deze ISH-editie scoorde, evenals de afgelopen twee keer, extreem hoge cijfers. 97% van de bezoekers gaf aan over de gehele linie positief te zijn over de beurs.

Aandachtsgebieden

Wat kregen al die bezoekers voorgeschoteld? Binnen het sterk groeiende onderdeel ISH Energy draaide alles om intelligente en efficiënte gebouwtechniek. Tot de belangrijkste thema’s behoorden onder andere sectorkoppeling, de versterkte integratie van warmte en hernieuwbare energie en de hiermee gepaard gaande toenemende integratie van IT in innovatieve verwarmingssystemen. Daarnaast waren de thema’s Home Energy Management Systems (HEMS) en hybride verwarmingssystemen binnen dit segment van groot belang. Op het gebied van de sector koel-, klimaat- en ventilatietechniek was er volop aandacht voor moderne gebouwventilatiesystemen met het thema Indoor Air Quality (IAQ) alsook centrale en decentrale oplossingen voor nieuwbouw en de renovatiesector. Energie-efficiëntie, een prettig ruimteklimaat, de F-gassenregulering en de gelijktijdige schaarste van koudemiddelen alsook de ontwikkeling van alternatieven stonden op de agenda, net zoals de technische uitdagingen voor de branche.
Het onderdeel ISH Water richtte zich met name op duurzame sanitaire oplossingen en een hypermodern badkamerontwerp. De uitdagingen voor het badkamerontwerp bestaan in de toekomst nog steeds uit de koppeling van verschillende aspecten van de demografische veranderingen en thema’s zoals gezondheid, Wellness, comfort, maar ook een spaarzaam gebruik van hulpbronnen. Rode draad in alle segmenten was evenals de vorige editie, de voortschrijdende digitalisering, die bijvoorbeeld tot uiting kwam in aandacht voor BIM-oplossingen, nieuwe apps als voor het Internet of Things (IoT). Hoe die digitalisering precies haar stempel drukt op de installatietechniek kunt u op de volgende bladzijden lezen 

Omlijstend programma

Dit jaar had het flankerende programma een andere opzet. Naast de vertrouwde presentaties waren de evenementen ‘voor de overzichtelijkheid’ in drie categorieën ingedeeld: “Selection@ISH”, “Skills@ISH” en “Career@ISH”. Het onderdeel “Selection” presenteerde awards, het trendforum “Pop up my Bathroom” en beursrondleidingen onder leiding van een gids. Onder “Skills” vielen vakwetenschappelijke fora over alle relevante branchethema’s. De categorie “Career” hield zich uitsluitend bezig met het enthousiasmeren van jong talent.

De volgende

De volgende ISH vindt plaats van 22 – 26 maart in 2021 in Frankfurt am Main.