Hybride warmtepomp

BETAALBARE VERDUURZAMINGSOPTIE?

In de vorige editie van IZ kwam een aantal criticasters van hybride warmtepompen aan het woord. Helaas was er slechts ruimte voor een korte reactie van Techniek Nederland. In dit nummer een uitgebreid weerwoord van de branchevereniging.

‘Het is problematisch om warmtepompen en cv-ketels regeltechnisch op elkaar af te stemmen, woningen zijn te klein voor hybride combi’s, qua terugverdientijd loont het niet, je kunt beter gelijk all-electric gaan, waarom zou je hybride warmtepompen aansluiten op oude, minder efficiënte afgiftesystemen
en installateurs kampen met een tekort aan kennis om ze te installeren.’ Dat wa­ren heel kort door de bocht de geopperde bezwaren tegen hybride warmtepompen. Techniek Nederland reageert bij monde van voorlichter Dick Reijman.

Afstemming
“Het is altijd aan te bevelen om te kiezen voor een combi van cv-ketel en hybride warmtepomp die zichzelf in de praktijk heeft bewezen. Vakbekwame installateurs zullen dat ook altijd doen. Fabrikanten kunnen een onderbouwd advies geven over optimale combinaties van cv-ketel en hybride warmtepomp.

Ruimtegebrek
In het overgrote deel van de Nederlandse woningen is er voldoende ruimte voor een extra toestel naast de cv-ketel en de plaatsing van een buitenunit. Door ons te richten op deze woningen kunnen we snel meters maken en komen de klimaatdoelen dichterbij.
Er zijn echter vooral in de gestapelde bouw situaties waarin het plaatsen van een hybride warmtepomp ruimtetechnisch niet mogelijk is.

Terugverdientijden
Een recent grootschalig demonstratieproject in 120 woningen toont aan dat een investering in een hybride warmtepomp meer loont dan ooit. Het gemiddelde jaarlijkse gasgebruik van de deelnemende woningen, van diverse types en bouwjaren, daalde met 75 % van 1.850 naar 475 m3 gas. Daar stond 2.360 kWh extra stroom tegenover. Grofweg kun je ervan uitgaan dat voor een besparing van 1 m3 gas circa 3 kWh extra elektra nodig is. Dat levert een gemiddelde COP op van 3,5. Afgezet tegen elkaar levert de cv-ketel/warmtepompcombi een gemiddeld huishouden een besparing op van 1.000 euro per jaar. De extra investering (gemiddeld 6.500 euro) is inclusief ISDE-subsidie met de huidige prijzen binnen 5 jaar terugverdiend.

Noodzakelijke tussenstap
In de meeste gevallen is een overstap naar een all-electric warmtepomp in een bestaande woning twee keer zo duur als de stap naar een hybride oplossing. Niet iedere woning heeft bovendien plaats voor een warmteboiler die nodig is voor het volledig elektrificeren van de warmtevoorziening. Met de hybride warmtepomp is er een betaalbare verduurzamingsoptie beschikbaar die in de meeste gevallen relatief eenvoudig inpasbaar is. Met de wettelijke normering voor hybride warmtepompen vanaf 2026 gaan we honderdduizenden woningen verduurzamen. Techniek Nederland vindt overigens dat we geen enkele technische optie moeten uitsluiten om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Vol inzetten op opleidingen
Techniek Nederland zet vol in op scholing en bijscholing van warmtepompmonteurs. Ondanks de drukte in de branche is de animo voor warmtepomp-opleidingen groot. Met een mbo-deelcertificaat hybride warmtepompen wordt het mogelijk om nóg sneller aan de slag te gaan in de praktijk.

Cruciaal
De kwaliteit van het warmte-afgiftesysteem, dimensionering en de regeltechniek zijn cruciaal om tot goede prestaties te komen. Bij woningen met een duidelijk minder dan gemiddelde gasbesparing of een sterk hoger elektriciteitsgebruik, is de kwaliteit van het afgiftesysteem, de dimensionering of inregeling van de installatie niet optimaal; dat vermindert de besparing. Wanneer de hybride warmtepomp goed wordt ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld is er geen sprake van dat de cv-ketel voortdurend moet bijspringen om de woning te verwarmen en is een hybride combinatie altijd lonend.” 