De horden zijn genomen, tijd voor de eindsprint

fedet-cprDe totstandkoming en invoering van regelgeving heeft vaak veel weg van atletiekwedstrijden: eerst talloze horden nemen, afgewisseld met een hink-stap-sprong om vervolgens aan het eind van de rit nog eens de 100 meter sprint af te leggen. Dat is ook precies het traject dat de sectie Kabel van de Fedet doorloopt op weg naar 1 juli 2017. Op die datum wordt de Europese regelgeving voor bouwproducten, kortweg CPR, van kracht. De sectie wil – wellicht nog meer en intenser dan de Europese beleidsmakers – richtinggevend zijn als het om brandveiligheid gaat. Kwaliteit is daarbij leidend. “Een stap vooruit in kwaliteit betekent automatisch een betere veiligheid én een sterkere economie”, aldus de leden van de sectie. Maar dan moet nu wel de sprint worden ingezet; een gigantische uitdaging.

Iedereen wil veilig wonen, werken en leven. Dat kan alleen wanneer de gebouwen én de producten die voor de bouw ervan worden gebruikt, veilig zijn. Dat blijkt helaas niet altijd even eenvoudig. Maar liefst 90% van de slachtoffers van brand bevinden zich in gebouwen. De EU-lidstaten hebben daarom veiligheidseisen geformuleerd waaraan een bouwwerk moet voldoen. Een goed voorbeeld waar veiligheidsregels op Europees niveau nuttig zijn, is de brandveiligheid. De EU stelt alleen dat een bouwproduct een bepaalde prestatie moet leveren, bijvoorbeeld tijdens brand. Een prestatie die weer afhangt van de producteigenschappen.

Geef een reactie