Het nieuwe icoontje van Rutte

Tijdens de coronapersconferentie van premier Rutte op 20 juli jl. was er plots een nieuw icoontje te zien. Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten benadrukten Rutte en minister De Jonge het belang van goede ventilatie.
Mijn aandacht was getrokken. Niet door de aankondiging zelf, die nogal logisch was – goede ventilatie speelt een cruciale rol bij de bestrijding van het coronavirus. Ik moest vooral direct denken aan de belangrijke rol van onze sector bij het schoon en fris houden van de binnenruimte. En aan de verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken.
Een mooi voorbeeld is het onderwijs, waar het thema schone lucht al jaren op de agenda staat. Licht, lucht, temperatuur of akoestiek zijn op veel scholen onder de maat. Als ouder, maar ook als schooldirecteur, architect of installateur wil je dat scholen een gezond binnenmilieu hebben. De kinderen die er les krijgen zijn tenslotte die van ons allemaal. Niet zo gek dus dat een coalitie van onderwijskoepels en de bouw- en technieksector onlangs het nieuwe kabinet opriep te investeren in betere schoolgebouwen.
Maar de uitdaging is breder. Elke omgeving waar mensen bij elkaar komen moet gezond zijn, zeker in verpleeghuizen, buurthuizen, dagopvang, ziekenhuizen en andere plekken waar kwetsbare mensen elkaar ontmoeten. Maar het geldt evengoed voor bedrijven, verenigingsgebouwen en eigenlijk alle andere binnenruimten.
De sleutel hiervoor? Die ligt in handen van de techniek. Een belangrijke taak met veel verantwoordelijkheid. Maar als ik kijk naar de dadendrang en creativiteit van de vakmensen in de technische installatiebranche, dan ben ik positief gestemd. Het realiseren van een gezonde binnenruimte voor iedereen is
immers een prachtige uitdaging!

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek