Een goede bodem voor de toekomst

IMG_9859Kiezen we nu en straks voor een warmtepomp of het warmtenet? Wim van den Bogerd, CEO van Itho Daalderop en Klimaatgarant, legt uit waarom naar zijn mening het warmtenet het aflegt tegen de warmtepomp.

“We moeten in ieder geval naar een energieneutrale gebouwde omgeving toe’’, zo begint Van den Bogerd zijn pleidooi. “Kernpunten daarbij zijn: Nul op de Meter woningen, extra leenruimte voor kopers en een energieprestatievergoeding voor woningcorporaties. We willen naar all electric woningen waarvoor weinig energie nodig is, omdat dit op de locatie zelf opgewekt wordt. Duurzame opwekking is op dit moment ook het enige wat mag binnen Nul op de Meter. Producten zoals pelletketels en biogassystemen gaan verdwijnen. Pellets worden verscheept over grote afstand vanuit Canada. De logistiek, transport en het planten van bomen kosten veel energie en tijd. Het duurt 38 jaar voordat de bomen er weer staan. Dat valt niet onder het begrip energieneutraal, want in die tussentijd moeten we juist al energieneutraal zíjn. Een lokale oplossing is daarom het beste en gaat sneller.’’

Logischer

Warmtenetten vallen niet onder Nul op de Meter’’, gaat Van den Bogerd verder. “De langetermijnfilosofie is dat we geen afvalwarmte moeten produceren. Het zijn restproducten van fossiele verbranding voor elektriciteitsopwekking of verbranding van huisvuil en restwarmte. We willen uiteindelijk een afvalloze maatschappij, waarbij je geen afval meer verbrandt en ook geen restwarmte meer hebt. Elektriciteit opwekken met lokale zonnepanelen en warmtepompen gebruiken is simpelweg logischer. En het draagt bij aan de kern: het energiegebruik kan afnemen en energie is eenvoudig op te wekken. Ik geloof in die toekomst.’’

Ongelijktijdig

Maar lokale energieopwekking is nog niet zonder problemen, weet Van den Bogerd. “De uitdaging zit ‘m in de ongelijktijdigheid tussen opwekking en gebruik. In de zomer wek je meer op met PV-panelen en in de winter gebruik je meer. Dat geldt ook voor overdag en ’s nachts. Het oplossen van die ongelijktijdigheid is een dilemma dat ons nu bezighoudt. Je kunt het netwerk niet continu als accu gebruiken om energie gratis erin te stoppen en eruit te halen wanneer je daar zin in hebt.’’

Geef een reactie