Wat is een goede accu?

“Een goede accu is in de allereerste plaats een veilige accu”, benadrukt Erik de Leeuw. “Kijk goed naar de certificaten van de fabrikant. Wat zeggen ze en welke instanties waren betrokken bij het beoordelen van de veiligheid? Voorts is een lange levensduur belangrijk. Deze wordt door twee zaken bepaald: de efficiency van de accu en het totale aantal (ont)laad cycli dat de accu aankan. Naarmate een accu efficiënter werkt, zal hij minder vaak opgeladen hoeven te worden; dat verlengt de levensduur. Een ander punt zijn de installatiekosten. Een accu is zwaar. Maar er zijn ook modulair opgebouwde accu’s. En die kunnen makkelijk door één persoon worden geïnstalleerd.”

My reserve

My reserve

Prijs per kilowattuur

Het begin van een zonne-energiesysteem zijn de opwekkers, de zonnepanelen. “Standaard zonnepanelen gaan in de loop van de tijd degenereren. Er zijn inmiddels nieuwe generaties zonnepanelen die dat niet meer doen. Die hebben geen plastic achterkant meer, maar glas”, legt De Leeuw uit. “In Nederland zijn we erg gefocust op de prijs en de terugverdientijd. In Duitsland, waar de panelen van Solarwatt geproduceerd worden, kijkt men veel meer naar de prijs per kilowattuur. Men koopt daar geen energiesysteem op basis van de vraag: wat is de laagste Wattpiek-prijs? Nee, zegt men daar, ik wil over twintig jaar een vaste kilowattuurprijs bereiken met een bepaald systeem. Ik koop een PV-systeem, een accu en een inverter. Dat heeft een bepaalde kostprijs. Vervolgens kan ik dan, op basis van het eigen verbruik – laten we zeggen dat ik 80 procent van mijn elektriciteitsbehoefte uit de accu haal – terugberekenen wat mijn kilowattuurprijs gaat worden over twintig jaar. In Duitsland realiseren we nu al een kilowattuurprijs van 21 cent. Dat is 7 cent minder dan wat je betaalt voor stroom uit het net. En daar elektriciteitsprijzen stijgen, bereik je – afhankelijk van het land waarin je woont – eerder het omslagpunt, of je zit al meteen in de plus en ziet het prijsvoordeel alleen maar groter worden.”

Managen energiesysteem

De derde en laatste stap is het managen van het energiesysteem. Door te schuiven met stroombelasting kan de verbruikshoeveelheid worden beïnvloed. Slim gebruik van wasmachines, drogers, vriezers en elektrische auto’s kan eraan bijdragen dat de vraag naar stroom en het aanbod beter op elkaar afgestemd worden. De Leeuw: “In dit nieuwe ecosysteem spelen elektrische auto’s een dubbelrol. Omdat hun batterijen stroom kunnen opslaan, kunnen ze in principe ook functioneren als persoonlijke elektriciteitscentrales. Zonnepanelen op en rond woonhuizen laden de accu van de auto overdag op en de accu van de auto kan het woonhuis van stroom voorzien.”
Als het tarief voor het inkopen van stroom van het net stijgt terwijl de zonne-energie die wordt opgewekt op het dak op goedkoper wordt, is het mogelijk redelijke verkoopvoorwaarden te maken. Deze energie kan vervolgens tegen een prijs die onder het energietarief ligt, worden verkocht aan omwonenden, verwacht De Leeuw. “Als deze twee mogelijkheden – energiemanagement en rechtstreekse verhandeling – volop zijn benut, kan zonne-energie vervolgens worden ingezet voor warmwatertanks of warmtepompen. De resterende energie kan dan worden opgeslagen. Tot slot kan elektriciteit altijd nog worden teruggeleverd aan het net. Maar dat is echt de laatste keuze.” •