Bent u ook weleens geflest?

Recent was ik op Schiphol. Ik zag daar de prijs van een flesje water van een halve liter (50 cc): 3 euro en 25 cent! Zodra je weer een poortje door moet, verdwijnt het vaak nog volle flesje in zijn geheel in de afvalbak. Als je dit vergelijkt met de prijs die het waterleidingbedrijf voor drinkwater rekent, dan schrik je wel even. Voor duizend liter betaal je ongeveer 1 euro en 50 cent. Omgerekend vul je daar zo’n 2.000 flesjes mee!!! Big business dus die drinkwaterflesjes.
Uit mijn tijd als inspecteur herinner ik mij nog goed een vindingrijke persoon die in een hoekje van een supermarkt een eigen waterleidingbedrijfje was begonnen. Hij gebruikte water van de supermarkt, filterde dit en verkocht dit in flesjes. Nadat ik hem hierop had aangesproken, heeft hij zijn activiteiten gestaakt.
Nog een andere inspectie-ervaring. Iemand wees mij erop dat er bij een sporthal een legionellabesmetting was. Er hing een briefje boven de wasbak met de tekst ‘I.v.m. legionella is het verboden waterflesjes te vullen’. Dit was een nieuwe ervaring voor mij. Aan de eigenaar heb ik gevraagd wat er aan de hand was. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik te horen dat het water oké was. Hij had het briefje bij het tappunt uit louter commercieel belang aangebracht. Hij wilde gewoon zelf flesjes water verkopen. Gelukkig heb ik hem ervan kunnen overtuigen dat dit niet de juiste weg was en hij mensen nodeloos ongerust maakte. Het briefje heeft hij daarna verwijderd.
Wat een rijkdom dat wij met een gerust hart water uit de kraan kunnen drinken. Ik prijs me elke dag gelukkig en denk vaak aan mijn Afrikaanse avonturen. Dan voel ik mij gezegend met het feit dat het hier, mede dankzij u installateurs, zo goed geregeld is. Laten wij ervoor waken dat dit zo blijft.