Categorie Archieven: Column OTIB

Meer dan politiek

Mooie plannen, maar waar blijven de daden? Dit dacht ik toen ik hoorde dat politiek Den Haag op de rem trapt van het Energie- en Klimaatakkoord. De regeringspartijen zijn het namelijk nog niet eens over de invulling van de door het kabinet aangekondigde klimaatmaatregelen. Dit ligt niet aan de ambitie van de plannen. En ook niet aan de in de afgelopen maanden tot stand gekomen voorstellen van de verschillende klimaattafels. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het goed mogelijk om met de huidige plannen de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Maar hier is wel politieke duidelijkheid voor nodig. Het startschot voor de verduurzaming ligt dus in Den Haag.
Wachten op Den Haag is voor de branche is geen optie. We hebben in de afgelopen jaren de basis voor de verduurzaming gelegd. Vakmensen investeren nadrukkelijk in hun kennis en vaardigheden. Installatiebedrijven werken hard aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Voor de branche is de energietransitie niet iets van de toekomst; we zitten er al middenin! En niet alleen de landelijke politiek is aan zet. Gemeenten komen uiterlijk in 2021 met plannen die bepalen of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve verwarmingsbron wordt. Als partner van de gemeente is het aan de branche om deze lokale ambities waar te maken.
Het doen zit ons in het bloed. Door in te zetten op (nog) meer vakmanschap bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving maken we als branche het verschil. Met scholing die aansluit bij de vraag van de markt. Zo is onlangs de praktische leergang warmtepompen gestart. Een leergang waarin op echte installaties wordt geoefend en die alleen díe kennis en ervaring biedt die de installateur voor zijn of haar werk nodig heeft. De modules van de leergang worden gegeven op zeven verschillende locaties in Nederland. Naar verwachting zullen in 2018 vijfhonderd tot duizend installateurs één of meer modules van de leergang gaan volgen.

Sven Asijee
Directeur OTIB

Lobbysucces

Onlangs verscheen in de Staatscourant het bericht dat het kabinet de Subsidieregeling Praktijkleren 2018 met 5 miljoen euro verhoogt en dat de subsidieregeling ook de komende jaren blijft bestaan. Dit is goed nieuws voor werkgevers met leerwerkplaatsen!
Juist de afgelopen maanden waren er verschillende signalen dat de subsidieregeling zou worden veranderd en dat daarbij aanzienlijke bezuinigingen zouden worden doorgevoerd. Deze bezuinigingen zouden leiden tot een lagere uitkering per leerwerkplaats. En omdat de omvang van de bezuiniging pas achteraf – dat wil zeggen: na afloop van het schooljaar – duidelijk zou worden, veroorzaakte de dreigende bezuiniging veel onrust. Daarnaast ging het gerucht dat de regeling überhaupt op termijn zou gaan verdwijnen. Werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs hebben zich hier echter met succes tegen verzet!
Dit is dus uw kans! Neem een kijkje op Praktijkleren-online waar u alle informatie over de regeling vindt en pak het stuur vast om meer vakmensen naar de branche te leiden. Tegelijkertijd stimuleren we onze ervaren vakmensen om ook hún belangrijke rol te blijven spelen. Dit doen we onder andere door ervaren vakmensen tot parttime docenten in het onderwijs op te leiden. Maar bijvoorbeeld ook door, samen met het onderwijs, regionaal in te zetten op instroom en bijscholing. Daarnaast ondersteunen we werkgevers bij het scholen van praktijkbegeleiders en infomeren we met de in heel Nederland plaatsvindende Praktijkopleidersdagen werknemers en werknemers over de meerwaarde van praktijkbeoordeelaars. En bovendien zijn we nu natuurlijk ook weer op weg naar de verkiezing van de Topcoach van Nederland: dé waardering voor alle vakmensen die in de bedrijven nieuw talent begeleiden.
De wijzers staan goed. Maar voorlopig moeten we nog steeds met volle kracht vooruit. We blijven tenslotte onverminderd op zoek naar mensen die bij het nieuwe bouwen en installeren willen horen!

Sven Asijee
Directeur OTIB

‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’

De titel van deze column is een legendarisch advies van Johan Cruijff dat typerend is voor waar we als branche nu staan. Nederland lijkt klaar te zijn voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De kansen liggen er. De lichten staan op groen. Bedrijven en vakmensen moeten aan de slag te gaan. Anders kunnen we niet scoren.
De media geven ons vaak de indruk dat de energietransitie vooral een weg is met drempels. ‘Gedoe’ over het Klimaatakkoord. Een warmtepompinvasie. Krapte op de arbeidsmarkt. En natuurlijk de hoge kosten. We staan inderdaad voor een grote opgave: in Nederland moeten de komende decennia zeven miljoen woningen en één miljoen utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. Maar dit biedt ons vooral ook kansen. Daar moeten we ons echter wel bewust van zijn. Op zijn Cruijffiaans: “Je ziet het pas als je het doorhebt.”
En wie wil nu niet bij dit winnend team horen? Want dat zijn we als het gaat om het verduurzamen van de toekomst. Laten we dus onze deuren wijd open zetten en iedereen die wil bijdragen aan de energietransitie een plek in ons sterrenelftal bieden! Door op te leiden, bij te scholen zorgen we ervoor dat bestaande en nieuwe vakmensen in de branche kunnen scoren. Onder andere met de Build Up Skills advisor-app waarmee alle vakmensen in de bouw en de installatiebranche met duurzame technieken aan de slag kunnen gaan. Online, op het moment dat het jezelf het beste uitkomt en doorverwijzend naar het meest actuele bijscholingsaanbod. In september start het landelijk opleidingsprogramma warmtepomptechnieken waarin verschillende soorten pompen aan bod komen en deelnemers met echte installaties kunnen oefenen. En we verwelkomen mensen die interesse in techniek hebben en de overstap willen maken. We leiden iedereen op om het beste uit henzelf te halen. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je eerder hebt gewerkt of waar je ervaring ligt. We hebben een plek voor je!

Sven Asijee
Directeur OTIB

Langer thuis met techniek

Met onlangs afgesloten Pact voor de Ouderenzorg heeft politiek Den Haag een uitgebreid actieplan opgesteld om ouderen langer thuis te laten wonen. Inmiddels hebben meer dan 40 partijen zich aan dit pact gecommitteerd. Zorg en patiëntperspectief domineren hierin, en dat is terecht. Maar ook de branche heeft wat te bieden.
De mogelijkheden van techniek kunnen er bijvoorbeeld bij uitstek voor zorgen dat de sociale netwerken rond ouderen dichterbij komen. Overal in Nederland worden senioren getraind om met tablets en andere communicatiemiddelen hun kleinkinderen online te blijven ontmoeten. Techniek is de sleutel naar de aansluiting met de jongere generaties, maar ook met elkaar. Langer thuis wonen betekent nadenken over wat je nu en morgen nodig hebt om zorg, veilig wonen en comfort te combineren. En ook hierbij hebben installatiebedrijven de sleutel – soms letterlijk – in handen. Het vertrouwen in onze vakmensen is groot. Bevlogenheid en ondernemen komen hier dichtbij elkaar.
De intenties van het pact zijn goed en de wensen zijn groot. En hoewel onze branche vanuit het ouderenzorgperspectief niet altijd direct als partner wordt gezien, ligt hier een prachtige opgave voor maatschappelijk bewogen ondernemerschap. We zíjn immers de partner van de zorg en vertrouwenspersoon van senioren. Dit is een bijzondere positie die goed bij ons past. Mijn oproep aan minister De Jonge is dan ook: betrek de branche actief bij het realiseren van het pact. De branche heeft kennis en vakmanschap in huis om het verschil te maken. Laten we er voor zorgen dat dit vakmanschap de ouderen bereikt.
Ondertussen zorgen wij ervoor dat leerlingen in de zorg weten wat techniek voor langer thuis wonen kan betekenen. En dat leerlingen in de techniek, maar ook de vakmensen in de branche, ervaren wat zij concreet aan de zorg kunnen bijdragen. Onze modelwoningen Technologie Thuis Nu! maakt dit als leeromgeving mogelijk.

Sven Asijee
Directeur a.i. OTIB

Geplaatst in Column OTIB| Getagt |

Framing helpt niet

Een maandje kranten lezen. Huizen moeten van het gas af. Cv-ketels moeten verdwijnen. Iedereen moet aan de warmtepomp of aan de zonnepanelen. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen. De branche geeft werkgarantie aan kolentechneuten. De ombouw van miljoenen huizen zal falen als de bouw- en de installatiesector niet snel de ontbrekende kennis, expertise en menskracht vergroot.
Tegelijkertijd zit er nu ergens in een klas op de lagere school een jongen of meisje na te denken over wat hij of zij wil worden. Uitvinder? Brandweerman? Dokter? Astronaut? Dierenarts? In ieder geval mensen helpen en het verschil maken. Op een andere school heeft een jongen of meisje eindexamen VMBO gedaan en denkt na waar hij of zij met de gevolgde technische opleiding het verschil kan maken. Onderweg naar een afspraak hoorde ik begin april een radio-interview met een jongen die vlak voor zijn examen PIE zat. Goed voorbereid stond hij klaar om na zijn eindexamen te kiezen voor… de marechaussee. Eeuwig zonde!
De vraag die het bij opkomt is of we deze jongen wel hebben kunnen raken in het geweld van signalen over tekorten. Kunnen we de jonge generatie überhaupt wel bereiken? Als branche zijn we de achilleshiel van de verduurzaming van de economie. Maar in plaats van deze kans te benutten, wordt deze steeds meer ‘geframed’ als een zware opgave. En de vraag die je je dan kunt stellen is: wil je daar wel werken? In een stijgende economie met een grote verduurzamingsopgave hebben we de neiging om vooral in problemen te denken. We wijzen naar de ander waarom we niet de mensen krijgen die we willen met de kennis die nu nodig is. Maar als je naar de ander wijst, wijzen drie vingers naar jezelf. Met elkaar vormen we de branche. Een branche met een kennis- en een vakmanschapsopgave. Maar vooral een branche met prachtige kansen waarmee wij écht het verschil kunnen maken. Ook voor de jonge en ervaren werknemers. Ook voor de instroom. Wij zijn aan zet!

Sven Asijee
Directeur a.i. OTIB

Geplaatst in Column OTIB| Getagt |