Bewust veilig

Een gezond en veilig werkklimaat. Het lijkt zo vanzelfsprekend en dat moet het ook zijn. Toch is het niet altijd het geval. Vorig jaar bleek nog dat in vergelijking met andere werknemers jongeren in de metaal drie keer zo vaak een ongeluk hebben op hun werkplek. Dit vraagt echt om aandacht. En gelukkig gebeurt dit ook. Zo zal op 16 maart weer worden gestart met de campagne Bewust Veilig.

Tijdens de eerste editie in 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 125 bouw-, infra-, en installatiebedrijven stilgestaan bij de veiligheid op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners mee. Dit jaar hopen we natuurlijk op nog meer deelnemers. Want zo’n dag is dé manier om letterlijk bij veilig en gezond werken stil te staan.

Maar er is meer nodig. Eén dag in het jaar gaat het verschil niet maken. Het toolboxplatform en de branche-RI&E zijn andere instrumenten om veilig en gezond werk te agenderen. Onlangs verscheen de nieuwe Arbocatalogus Schadelijk geluid dat u inzicht biedt in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer. Met het schetsen van de mogelijkheden om gehoorrisico’s te voorkomen en te beperken heeft u met de Arbocatalogus een praktisch instrument in handen om actief aan de Arbowet te voldoen. En natuurlijk zijn er ook in 2018 weer de praktijkdagen die medewerkers een update van veilig en gezond werken geven.
Bewust veilig werken is niet één moment, het is een continue opgave. OTIB biedt samen met sociale partners voldoende instrumenten die hierbij kunnen ondersteunen. Maar uiteindelijk blijft het mensenwerk.