Met trots de branche in

Bij het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit van OTIB werkt sinds enige tijd Zoubida Elhamzaoui. Zij is 24 jaar en ondersteunt de arbeidsmarktcoaches in hun werk. Voor haar is deze baan de weg naar een nieuwe toekomst. Want als alleenstaande moeder met een Wajong-uitkering is het vinden van een baan niet vanzelfsprekend. Allereerst omdat niet iedereen je kracht ziet. Maar ook omdat je je leven moet omgooien: een nieuw ritme vinden, een dagindeling aanhouden en werk en privé in evenwicht brengen. Ga er maar aan staan. Zoubida lukt het met de juiste begeleiding!
Het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit wil graag nieuwe werknemers aan de techniek verbinden. Er is immers nog zoveel talent dat met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de kant zit. Namens OTIB proberen de arbeidsmarktcoaches ook voor dit talent de wegwijzer naar een baan te zijn. Je moet dan wel geloven in nieuw vakmanschap en nieuwe kansen. Het Steunpunt deed dit en koos voor Zoubida.
Ik heb enorm begrip voor de aarzelingen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar op basis van de ervaringen met Zoubida durf ik echt te zeggen dat er winst voor beiden is. Zoubida is trots. Ze heeft het gewoon gedáán: opnieuw beginnen en werken aan een toekomst voor haar en haar zoon. Wij hebben aan haar een secure medewerkster die alles op alles zet om er iets van te maken. En in de praktijk blijkt dat als je eenmaal met elkaar werkt en praat, er al snel geen verschillen meer zijn.
Het zijn dit soort voorbeelden die laten zien dat er nog zoveel talent is dat een plek in onze branche verdient. Vakmensen die durven te gaan voor ambities en dromen. En werkgevers die geloven in kansen en motivatie. Het zijn dit soort voorbeelden die mij ervan overtuigen dat er weliswaar krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, maar dat we, als we met andere ogen durven kijken, ook snel nieuwe vakmensen kunnen zien.