Warm water

MET DE ELEKTRISCHE CV-KETEL

Volgens Peter Rietveld, dga van Inoxcon kan de elektrische cv-ketel in bepaalde gevallen ook een heel interessant alternatief zijn voor een luchtgebonden warmtepomp. Niet alleen voor de ruimteverwarming, maar ook voor de productie van warm tapwater.

Elektrische cv-ketel

Inoxcon levert naast warm water systemen onder andere elektrische cv-ketels aan de markt. “Kijk in de nieuwbouw heb je uitstekende randvoorwaarden om een luchtgebonden warmtepomp toe te passen. Je kunt in het ontwerp al rekening houden met het ruimtebeslag, de plaatsing en de juiste isolatiedikte om een lage temperatuur afgiftesysteem te installeren. In de bestaande bouw daarentegen is vooral behoefte aan maatwerk.”

Obstakels

Neem nu monumentale panden. “Met een monumentenstatus is het niet altijd mogelijk om een buitenunit van een warmtepomp tegen de gevel te plaatsen of een isolatiepakket aan te brengen. Maar ook in de reguliere hoogbouw kan de plaatsing van warmtepompen veel problemen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als er drastische bouwkundige ingrepen nodig zijn om een ltv-systeem aan te brengen.”

1-1 uitwisselbaar

In dergelijke gevallen is de elektrische ketel een interessant alternatief, meent Rietveld. “De elektrische cv-ketel is 1-1 uitwisselbaar met een gasketel, je hoeft geen afgiftesysteem aan te passen, maar neemt wel afscheid van het gas. Mocht je pv-panelen hebben, dan wordt deze optie extra aantrekkelijk, omdat je ook je energievoorziening dan verduurzaamt.”

Energiekosten

Toch huiveren veel consumenten en installateurs voor de energiekosten die elektrische cv-ketels met zich meebrengen. “In een gemiddelde woning ben je duurder uit dan met een gasketel, ongeveer 2,4 keer zo duur. Anderzijds is een elektrische cv-ketel goedkoper in de aanschaf dan een warmtepomp. En als je je daken bekleedt met pv-panelen en/of een lage warmtebehoefte hebt doordat je een relatief nieuwe woning bezit of een ouder huis goed hebt laten isoleren, kan je de kosten weer flink drukken.”

Toekomst woningbouw

Over een jaar of 15 zal de markt voor thermische energieopwekkers er totaal anders uitzien dan nu, vermoedt Rietveld. “In de woningbouw zullen verschillende duurzame warmteopwekkers gemeengoed zijn geworden, van warmtepompen tot elektrische cv-ketels en collectieve oplossingen, zoals warmtenetten.” 

Warm waterproductie

Volgens Rietveld is de elektrische cv-ketel ook uitermate geschikt voor de warm waterproductie. “Ik maak daarbij wel onderscheid tussen de particuliere en zakelijke markt. In de zakelijke markt krijg je te maken met klanten die soms continu warm water nodig hebben voor bedrijfsprocessen. Vanwege de grote hoeveelheden wordt de elektriciteitsrekening lager. In de particuliere markt is er meestal sprake van twee piekmomenten: ‘s ochtends en ‘s avonds.” Hij vervolgt: “In veel huishoudens worden nu doorstroomtoestellen gebruikt, vanwege de hoge energetische waarde en de financiële verrekening van de kosten bij gasgebruik valt dat gunstig uit. Bij een elektrische cv-ketel is het slimmer om een boilervat te plaatsen. Voor een doorsnee 1-2 persoons huishouden adviseer ik een 100 litervat, maar het is altijd afhankelijk van de persoonlijke wensen. We kunnen afhankelijk van de bezetting en gebruiksvoorkeuren zelfs tot 1000 liter gaan.” Mocht de bewoner willen overstappen op een duurzaam totaalconcept, dan raadt Rietveld een combi aan met pv-panelen, elektrische cv-ketel en boilervat. “Het is een vrij eenvoudig en robuust installatieconcept. Uiteraard moet je zorgen voor een krachtstroomaansluiting en rekening houden met ruimtebeslag voor de ketel en het boilervat. Qua onderhoud pakt dit concept erg gunstig uit. Er zijn namelijk weinig bewegende delen. Voor de ketel en boilervat komt het grosso modo neer op een jaarlijkse inspectie.”