Vakbeurzen, juist nu!

Zoals gebruikelijk staan we in deze eerste uitgave van IZ na de zomervakantie uitgebreid stil bij de Installatievakbeurs Hardenberg. Deze van oorsprong voor installateurs in het Noordoosten bedoelde installatiebeurs trekt ieder jaar weer de belangstelling van vele vakgenoten afkomstig uit heel Nederland. De beurs is gezellig, informeel en toegankelijk. Minder massaal ook dan een VSK, wat een ééndaags bezoek juist voor de vakspecialist aantrekkelijk maakt.
Toch merkt ook Hardenberg dat grote bezoekersaantallen geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Waar de organisatie van de VSK de afgelopen editie al extra inzette op het warm maken van jongeren voor de beurs, geldt dit ook voor de beursorganisatie uit het Noordoosten van ons land. Een beurs ‘fysiek’ bezoeken is voor deze doelgroep geen prioriteit. Jongeren laten zich nou eenmaal bij voorkeur graag digitaal informeren.
Maar ook de traditionele bezoeker lijkt steeds vaker minder tijd in te willen ruimen voor een vakbeurs. De combinatie van een sterk aantrekkende markt en een schreeuwend tekort aan vakmensen zal hiervan de oorzaak zijn. Op zich jammer, want juist nu volgen de (duurzame) installatietechnische innovaties elkaar in rap tempo op. Er verschijnen nieuwe technieken, waarover het vakgebied zich goed zal moeten laten informeren. Juist dat gaat vaak beter door bijvoorbeeld eens een vakbeurs te bezoeken.