Toekomstbestendig

DE GROOTHANDEL ALS KENNISPARTNER

Bij wie kan je het best te rade gaan voor een totaaloverzicht van alle trends? Precies bij de groothandel. IZ ging in de aanloop naar ‘Hardenberg’ op bezoek bij exposant Wasco. “Koeling wordt steeds belangrijker, disciplines groeien naar elkaar toe en de warmtepomp zal ook andere duurzame oplossingen naast zich moeten dulden.”

Herold van den Belt kwam in 1997 officieel in dienst bij Wasco. Zijn vader was in 1970 begonnen in een schuur en wist in de loop der jaren een bedrijf neer te zetten met meerdere vestigingen. In 2002 werd Wasco verkocht, de Van den Belts bleven wel betrokken bij de groothandel. Begin dit jaar kwam Wasco wederom in andere handen terecht. Gilde nam samen met het Wasco management de aandelen over. Als algemeen directeur heeft Herold van den Belt nu de eer om Wasco in 2020 het vijftigste levensjaar binnen te loodsen.

Cijfers

Eerst maar even wat cijfers. Wasco heeft 36 vestigingen, 2 distributiecentra en kan maar liefst een half miljoen artikelen leveren. Er zijn 450 vaste krachten werkzaam bij de groothandel, die gezamenlijk een omzet genereren van “300 miljoen plus”, aldus Van den Belt.

Constanten

Van den Belt heeft het bedrijf zien groeien en veranderen door de jaren heen. Toch zijn er ook constanten aan te wijzen. “We zijn altijd erg autonoom geweest. Eerst natuurlijk als familiebedrijf, maar ook later nadat we in andere handen overgingen. Daarnaast zijn we altijd bezig om onze bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Door de platte structuur en korte lijnen heerst er een gemoedelijke en open sfeer. Het is een bedrijfscultuur van ‘hard werken en lol hebben’, zeg ik altijd. Daarmee weten we de medewerkers goed aan ons bedrijf te binden, we hebben relatief weinig verloop.” Tot slot is Wasco altijd selectief geweest in haar keuze van leveranciers. “We gaan voor langdurige relaties en kwaliteit.”

Veranderingen

Maar wat is er dan veranderd? “Als groothandel richten we ons steeds meer op de verkoop van systemen in plaats van artikelen. Waar we vroeger bijvoorbeeld losse cv-ketels, aansluitmateriaal en radiatoren verkochten, vragen onze klanten nu vaker om totaaloplossingen. Dat heeft alles te maken met de marktontwikkelingen. Door de klimaatdoelstellingen moeten we een enorme energiesprong maken in onze gebouwenvoorraad. Daarvoor zijn geen losse producten nodig, maar integrale oplossingen. Bijvoorbeeld combinaties van pv-panelen, warmtepompen, lt-vloerverwarming en balansventilatie.” Dit vraagt wat van een groothandel. Wasco stelt zich steeds meer op als adviseur en kennispartner, aldus Van den Belt.

Efficiencyslag

Tegelijkertijd heeft de economische crisis geleid tot een enorm kaalslag onder het technisch personeel. Er is een chronisch gebrek aan handjes, technische expertise en nu de economie weer floreert aan tijd om opleidingen te volgen. “We krijgen er een nieuwe rol bij, installateurs kloppen steeds vaker bij ons aan voor advies. Tegelijkertijd willen ze een efficiencyslag maken, om zo hun medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. Naast logistiek gemak bieden wij ook de helpende hand door prefab-oplossingen aan te bieden, waardoor onze klanten weer tijd uitsparen.”

Beginstadium

We maken een zijsprong, want die prefab-markt zal enorm groeien, verwacht Van den Belt. “Zowel installateurs, leveranciers, fabrikanten als groothandels zijn aan het experimenteren. Het is nog te vroeg om te zeggen wie ‘de lead’ gaat nemen, de tijd zal het moeten uitwijzen.”

F-gassen certificaat

Terug naar de techniek. Van den Belt merkt dat de vraag naar koeloplossingen groeit, “omdat we onze gebouwen steeds beter isoleren.” Mede daardoor krijgt de installateur een ander soort aanvragen binnen. “De interesse voor koeltechniek neemt toe, de traditionele installateur gaat zich steeds meer op dit terrein bewegen. We merken het ook bij het WasCollege, ons opleidingscentrum waar we inmiddels twee docenten in vaste dienst hebben en jaarlijks honderden installateur hun F-gassen certificaat behalen.” Ook E en W groeien naar elkaar toe. “Er is een grijs gebied ontstaan tussen de beide disciplines, waarop ze allebei actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan domotica-oplossingen en PV-panelen installeren.”

Sanitair

Ook de sanitairwereld staat niet stil, hoewel de ontwikkelingen zich daar in een trager tempo lijken te voltrekken. “Design blijft belangrijk”, zegt Van den Belt. “Daarnaast hebben installateurs interesse in waterbesparende oplossingen. Maar het is nog mondjesmaat, ze zijn meer bezig met de energietransitie dan de komende waterrevolutie.”

Verwarming

Laten we wat verder inzoomen op productniveau. Welke ontwikkelingen signaleert Van den Belt dan? “Warmtepompen en PV-panelen vinden nu gretig aftrek, maar dat wil niet zeggen dat de cv-ketel nu plotseling verdwijnt. Voorlopig zal de traditionele cv-ketel nog naast andere duurzame verwarmers een rol blijven vervullen. We moeten ons trouwens ook niet blindstaren op de warmtepomp. Ik denk dat we uiteindelijk toegaan naar een duurzame energiemix, waarin zowel plaats is voor warmtepompen als warmtenetten en waterstof. En het zou me niet verbazen als er de komende jaren nog andere duurzame technieken op de markt komen.” Bij de afgiftesystemen is daarentegen wel sprake van een eenduidige richting. “De marktvraag naar radiatoren, zowel in het HT- als LT-segment vlakt af, terwijl vloerverwarmingssystemen aan populariteit winnen.”

Digitalisering

Naast verduurzaming wordt er tegenwoordig ook vaak gesproken over digitalisering. Hoe zit het met de vraag naar slimme producten? Van den Belt “ziet dat connectiviteit voorhanden is”. Er wordt gebruik van gemaakt, maar vrijwel altijd in de vorm van losse systeemoplossingen. Als daartussen verbindingen worden gemaakt, zal ook op dat vlak de digitalisering toenemen.

Hardenberg

We belanden bij ‘Hardenberg’. Het is een beurs waar Wasco altijd standaard van de partij is. “Het is een drukbezochte regionale beurs, waar je met een relatief lage investering in contact kan komen met je doelgroep. Bovendien hangt er een prettige, ontspannen sfeer. Het is geen beurs om naar noviteiten te zoeken, maar wel een ideale gelegenheid om persoonlijke contacten te onderhouden en eens in te zoemen op een specifiek thema. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens een recente editie ons RIFD-systeem in de spotlights gezet.” “Zolang relatiemanagement belangrijk blijft, is er een toekomst voor beurzen. Bovendien bieden ze een ideale gelegenheid om in een sneltreinvaart een totaaloverzicht te krijgen van alle ontwikkelingen in het vakgebied.”

Toekomst groothandel

Pratend over de toekomst; hoe ziet die eruit voor groothandels? “Logistiek gezien hebben we al flinke slagen gemaakt met onze wissel- en ontzorgbox, bouwlogistiek, nachtleveringen, RIFD-systeem, app en webshop. Uiteraard zullen we doorgaan op de ingeslagen weg. We blijven de app verrijken met productdata indien nodig. In combinatie met onze vestigingen is het een belangrijk wapen tegen de grote bedreiging waar iedereen het nu over heeft: Amazon. “Ze kunnen generieke oplossingen verkopen, maar voor de gespecialiseerde technische producten kom je als vakman toch eerder uit bij de groothandel. Bovendien hebben wij een veel fijnmaziger distributienetwerk. Voor de rest denk ik dat onze rol als kennisleverancier en adviseur belangrijker zal worden.” 