The WELL Building Standard

Als u weleens een auto heeft gekocht, dan heeft u zich vast afgevraagd of u bijvoorbeeld airconditioning of volledige climate control wilde. Wij zijn vakidioten, maar ook een atechnische autokoper weet precies wat deze opties inhouden. Maar heeft u uw opdrachtgever wel eens gevraagd of hij ook climate control wilde in zijn gebouw? Of stoelverwarming? Elektrisch bedienbare ramen?

Als binnenmilieuadviseurs horen wij vaak dat installateurs het lastig vinden om een opdrachtgever de meerwaarde van dergelijke maatregelen uit te leggen. Het gevolg is dat zowel opdrachtgever als installateur vooral naar de prijs kijken. In dit artikel lichten we toe hoe u de WELL Building Standard in kunt zetten om dit gesprek te voeren. Zie het als de autobrochure voor uw volgende gebouw.

Achtergrond

De WELL Building Standard is een internationaal keurmerk voor gezonde gebouwen. Deze standaard is ontwikkeld door de Amerikaanse vastgoedorganisatie Delos en in 2014 overgedragen aan het International WELL Building Institute (IWBI). Voor wat betreft de definitie van gezondheid en welzijn sluit WELL aan bij de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsraad:

“Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”
Het gaat bij WELL dus niet alleen om het voorkomen van gezondheidsbedreigende situaties, maar ook om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen en gebruikers dus in staat stellen om maximaal te presteren. Om dit te bereiken kiest WELL voor een holistische benadering. De WELL Building Standard stelt niet alleen eisen aan de klassieke onderwerpen als luchtkwaliteit, licht, thermisch comfort en akoestisch comfort, maar ook aan waterkwaliteit, voeding, beweging en activiteit, materialen en geestelijke gezondheid.

Versies

Op dit moment zijn er twee versies van de WELL Building Standard: de V1 die tot circa medio / eind 2019 gebruikt wordt en de V2, de nieuwe standaard die vanaf nu gebruikt mag worden en op termijn de V1 zal vervangen. Beide standaarden zijn voornamelijk gericht op kantoorgebouwen. WELL V1 heeft daarnaast pilot-documenten met specifieke eisen voor bijvoorbeeld woningen en scholen. Bij WELL V2 zijn de pilot-documenten voor de afzonderlijke gebouwtypes geïntegreerd tot één online pakket van eisen, waarbij per Feature aparte eisen worden gegeven voor specifieke gebouwen.

Certificaat

Wanneer aan voldoende WELL-eisen wordt voldaan, kan een WELL certificaat worden behaald. Hierin is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld BREEAM, een label voor duurzame gebouwen. De WELL Building Standard kan echter ook als gespreksdocument gebruikt worden om samen met een opdrachtgever te bekijken hoe een gebouw gezonder en comfortabeler gemaakt kan worden.

WELL in Nederland

Er zijn op dit moment circa 50 Nederlandse projecten geregistreerd voor WELL certificatie. Op het moment van schrijven is er echter nog geen enkel gebouw in Nederland dat een WELL certificaat heeft. Verwachting is dat voor het eind van 2018 de eerste certificaten behaald zullen worden. Op dit moment wordt WELL in Nederland voornamelijk toegepast in kantoorgebouwen. De eisen zijn echter voor ieder gebouwtype te gebruiken, ook voor woningen.

Leren van een autobrochure

Een autobrochure biedt klanten de mogelijkheid om de voor hun belangrijke opties te kiezen doordat:
1. De opties duidelijk, in lekentaal en met tekeningen of foto’s, worden uitgelegd.
2. Het effect van de opties op comfort of de prestaties worden weergegeven.
3. De opties zijn voorzien van een prijs waar een koper “ja” of “nee” tegen kan zeggen.

De WELL als autobrochure

De WELL Building Standard kan u helpen met punt 1 en 2 uit de autobrochure: bij iedere WELL Feature wordt weergegeven wat het probleem is dat de Feature tracht op te lossen. Vervolgens wordt ook de oplossing aangedragen in de vorm van de eisen voor die Feature. U hoeft als installateur alleen nog maar een prijs toe te voegen om uw gebouwbrochure compleet te maken.

Praktische toepassing

U kunt de WELL Building Standard dus gebruiken om samen met de opdrachtgever passende gezondheids- en comfortambities te formuleren. Stel dat de opdrachtgever invulling zoekt voor zijn ambities op het gebied van thermisch comfort, dan kunt u de WELL-eisen voor Thermisch Comfort erbij pakken en aan de hand daarvan inzichtelijk maken wat belangrijke aspecten zijn om over na te denken. WELL V2 laat op het gebied van thermisch comfort bijvoorbeeld zien dat het belangrijk is om na te denken over de te behalen temperatuureisen, de mogelijkheden voor persoonlijke beïnvloeding en of er met straling of lucht wordt verwarmd en gekoeld. Stel dat uw opdrachtgever bijvoorbeeld twijfelt of de temperatuur in iedere verblijfsruimte van een woning of kantoor naar wens te regelen moet zijn, dan kunt u bijvoorbeeld de onderbouwing van WELL V2 Feature T03 en T04 gebruiken om de voordelen van een ruimteregeling uit te leggen. Nadat de opdrachtgever een definitieve keuze gemaakt heeft, is het vervolgens aan u om de geselecteerde WELL-eisen te vertalen naar installatietechniek.

Maximaal presteren

Zoals aangegeven in de introductie gaat de WELL Building Standard verder dan het voorkomen van gezondheidsklachten. De eisen hebben bijvoorbeeld ook tot doel om de productiviteit van kantoormedewerkers te optimaliseren en de slaapkwaliteit van bewoners te maximaliseren. Op dit moment kan WELL echter nog geen concrete getallen geven voor de integrale productiviteitsverbetering die zijn te verwachten als de WELL-eisen worden behaald. Dergelijke effecten worden op dit moment in zogenaamde ‘Living Labs’ in Amerika en China én in de eerste WELL gecertificeerde gebouwen onderzocht.

App

Er is wel al voldoende wetenschappelijke literatuur beschikbaar die laat zien wat de invloed is van afzonderlijke gebouwfactoren op productiviteit. Dit wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt in onze gratis app: “ProductiveBuilding”, te vinden in de Apple App Store.

Auteur: Tim Beuker, Adviseur BBA Binnenmilieu BV