Terugverdientijd korter door stijgende gasprijzen

In het afgelopen jaar zijn de gasprijzen steeds verder omhoog gegaan. Het begon met het afsluiten van de Groningse gasvelden, waardoor we meer afhankelijk werden van gas uit Rusland. Nu dit land sinds 24 februari in oorlog is met Oekraïne, is er als gevolg van sancties veel minder toevoer van gas naar Europa. Hierdoor betalen Nederlanders zomaar tientallen tot honderden euro’s per maand extra voor hun gasrekening. Met de herfst en winter in aantocht en de toegenomen inflatie worden steeds meer Nederlanders zich bewuster van hun energierekening. Deze ontwikkeling versnelt het draagvlak voor de energietransitie en daarmee de overstap naar duurzame alternatieven. Doordat de terugverdientijd van een warmtepomp aanzienlijk korter is dan voorheen, is het gunstig om nu tot aanschaf over te gaan.
Wel moet je bij het overstappen naar een warmtepomp rekening houden met een aantal aspecten. Zo zijn er door de enorm toegenomen vraag naar warmtepompen en het wereldwijde gebrek aan grondstoffen en onderdelen leverings- en capaciteitsproblemen. Daarnaast is er een groot tekort aan vakmensen. Een deel moet worden omgeschoold van cv- naar warmtepompinstallateur, maar nieuwe aanwas is ook hard nodig. Als er dan kan worden overgestapt naar een warmtepomp, moet er goed gekeken worden naar het distributie- en afgiftesysteem van de verwarmingsinstallatie. Daarvan moet worden berekend of de diameters van leidingen en het verwarmend oppervlak van radiatoren passen bij het nieuwe laag temperatuur verwarmingssysteem. Bovendien moet kritisch naar de gebouwschil worden gekeken. NVKL-erkende installateurs hebben de kennis en ervaring in huis om te zorgen voor een goede afstemming van de juiste systemen voor de warmtepomp. Zij zijn in het bezit van de NVKL-erkenning en voldoen aan alle verplichte wet- en regelgeving, opleidingen en vakkennis waarop zij bovendien tweejaarlijks getoetst worden door een onafhankelijke certificerende instelling.

Coen van de Sande, directeur NVKL