Rookgasafvoer, energietransitie en veiligheid

De ISH is een belangrijke internationale beurs. Er was altijd al veel aandacht voor verbrandingstoestellen – op olie, gas, hout en nu ook waterstof (H2) – maar warmtepompen nemen inmiddels een steeds prominentere plek in. Opvallend is hoe verschillend landen omgaan met dezelfde uitdaging voor het verlagen van de CO2-uitstoot.
Bij verwarmingstoestellen zie je steeds meer aandacht voor de esthetische afwerking en bediening. Met name de bediening wordt allesomvattend. Digitale platformen worden gebouwd, waardoor verschillende systemen van verschillende fabrikanten met elkaar kunnen communiceren, met als doel: een behaaglijk binnenklimaat dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare energiebronnen.
De toekomst stelt andere eisen aan installaties en dus aan installateurs. Hebben we straks genoeg mensen om die nieuwe installaties aan te leggen. Er zijn opleidingen voor nieuwe technieken maar hebben we eigenlijk wel genoeg gekwalificeerde mensen om de huidige installaties te onderhouden en te vervangen? Bij het huidige tempo van nieuwbouw moeten we realiseren dat 90% van de woningen in 2030 er nu al staan. De mogelijkheden bij vervanging en renovatie zijn afhankelijk van de beschikbare energiebronnen en budgetten, maar ook van de politieke ambities van gemeentes om invulling te geven aan het Klimaat Akkoord van Parijs. Verbrandingstoestellen en hybride systemen zullen in vaak het enige haalbare alternatief zijn.
De aandacht van overheid, toezichthouders en installatiebranche voor de energietransitie moet uiteraard niet ten koste gaan van de inspanningen voor certificering van installateurs en registratie van installaties. Rogafa blijft actief bij het opstellen van richtlijnen, kwaliteitseisen en normen die o.a. de veiligheid verhogen van de rookgasafvoersystemen alsook de aansluiting van de toestellen daarop. Voorbeelden hiervan zijn inmiddels het bekende beugelvoorschrift, maar ook het nieuwe CLV systeem en Kwaliteitseisen voor het installeren van hoog rendement cv-ketels tot 100 kW. Al deze richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met andere belangenverenigingen in de sector. Deze documenten zijn gratis te downloaden via www.rogafa.nl

Roger Lippertz, statutair directeur CoxGeelen BV
Namens de Vereniging van Nederlandse Fabrieken
van Gasafvoerleidingsystemen, Rogaf