Raam open…

Ieder jaar staat bij IZ het februarinummer in het teken van ventilatie. Dat is niet voor niets, want er is veel belangstelling voor dit onderdeel van de installatietechniek. Maar dit jaar is er nog meer reden voor zo’n themanummer. De coronacrisis heeft de noodzaak van goede ventilatie nog eens extra benadrukt.

Dat geldt voor ieder gebouw, maar in het bijzonder voor scholen. Die bleken vaak al niet aan het gewenste (noodzakelijke) binnenmilieu te voldoen om een optimale leerprestatie van de leerlingen te kunnen garanderen. Maar nu blijkt ventilatie ook nog eens belangrijk te zijn bij het coronaveilig in bedrijf houden van een (school)gebouw.

In Madrid en omstreken werd men onlangs nog met de neus op de feiten gedrukt. Een ongekende sneeuwstorm zorgde voor veel overlast, waaronder extreme kou. Maar vanwege Corona mochten de ramen in de klaslokalen niet gesloten blijven, want een goede mechanische luchtbehandeling ontbrak. Gevolg, weer enkele dagen gesloten scholen. En die zouden juist weer open gaan na een ‘kerstlockdown’ vanwege een nieuwe, inmiddels derde, coronagolf.

Iedereen wil dat kinderen weer veilig naar school kunnen gaan. Tijd dus om alle schoolgebouwen nu eens echt deskundig van ventilatie te voorzien. Een raam open zetten, is niet altijd de oplossing.