Meten, regelen en innoveren

Meet en regeltechniek wordt steeds belangrijker om installaties optimaal te kunnen beheren. Steeds vaker worden hiervoor ook diensten in de cloud aangeboden door onderhoudsbedrijven. Meestal in de vorm van abonnementen. Dit geldt met name voor grote gebouwen, waar duurzame technieken zijn geïnstalleerd.
Bovendien digitaliseert meet- en regeltechniek ondertussen in een rap tempo. Niet alleen door technologische ontwikkelingen, maar ook vanwege Europese wetgeving die de installatiesector dwingt om steeds meer gegevens vast te leggen.
Door actief data te verzamelen en te analyseren, kan er exact gezien worden waar er geoptimaliseerd moet worden en is het niet nodig om de gehele oude installatie te vervangen. Om bij te dragen aan de energie-efficiëntie in gebouwen en het verminderen van de CO2 uitstoot is het daarom van wezenlijk belang dat er innovatieve HVAC-veldcomponenten van hoge kwaliteit geproduceerd en verkocht worden.
Geavanceerde gebouwtechnologie ikan mede het verschil maken in het realiseren van een succesvolle energietransitie. Ook hier is de installatiebranche van doordrongen en neemt ze haar verantwoordelijkheid.