Kopzorgen

Kopzorgen krijg ik soms van alle berichtgeving in de media. Er wordt zoveel geld over de balk gegooid. Voor de aanleg van ecoducten bijvoorbeeld. Eekhoorns, reëen en herten maken geen of weinig gebruik van een ecoduct en al helemaal niet als er ook nog eens hek voor staat (Telegraaf, 10 juni). Dezelfde kopzorgen krijg ik van alle berichten over het nijpend tekort aan loodgieters (installatiearchitecten).


Maar gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Na de tragedie in Bovenkarspel is het hele traject van bron tot tap beter in beeld gebracht, de afdelingen inspecties bij waterleidingbedrijven zijn weer ‘uit de kast gekomen’, voor koeltorens geldt eindelijk een meldplicht en legionellabesmetting is nu een meldplichtige infectieziekte. Los van de onderrapportage waarvan nog steeds sprake is, zijn dit toch positieve ontwikkelingen. Ook voel ik mij bijzonder gelukkig dat ik nog inspecties verricht en veel aan voorlichting kan doen. Aan dat laatste ontbreekt het vaak nog. Mensen motiveren en informeren om maatregelen (investeringen) te nemen die de kwaliteit waarborgen.
Recent was ik uitgenodigd om een oratie over membraantechnologie bij te wonen van prof. Walter van der Meer. Betere filtertechnieken zorgen ervoor dat de aanvoer van legionellabacteriën in drinkwater door waterleidingbedrijven teniet wordt gedaan. Het is een stap in de goede richting. Er zal echter nog veel water naar de zee moeten stromen voordat alles onder controle is.
Water is zo belangrijk. Water is leven. Water kan ook hoofdpijn verminderen. Tijd daarom nu voor een biertje, daar zit ca. 90 procent water in. Een loodgieter heeft de tap aangesloten.