Eén kennisbank voor installatie en bouw

ISSO INTEGREERT KENNISPRODUCTEN SBR

ISSO publiceert steeds meer kennisproducten met daarin informatie over zowel bouw- als installatiedisciplines. Dit is een direct gevolg van de overname van de SBR-kennisportefeuille begin dit jaar. ISSO beheert nu een brede range kennisproducten voor zowel de bouw- als de installatiesector. Een voorbeeld waarin de integratie zichtbaar wordt, is de nieuwe ISSO/SBR-publicatie 813 over energiezuinige installaties in civiele kunstwerken.

Door de uitbreiding van ISSO’s portfolio met de kennisproducten van het voormalige SBR is ISSO nu een nog breder kennisinstituut voor de professional in bouw- en installatietechniek. ISSO werkt momenteel hard aan de integratie van de kennisportefeuilles en de kennisbanken om tot integrale kennisproducten te komen voor beide branches. In de afgelopen maanden zagen al enkele van die publicaties het daglicht. Maar voordat de volledige integratie van de portfolio’s een feit is, zal daaraan in 2018 nog hard gewerkt worden, vertelt ISSO-directeur Rob van Bergen. “Het streven is om die integratie in 2019 in haar volle breedte aan de markt te kunnen presenteren.”

Inventarisatie

Overigens betekent dit niet dat de klanten van ISSO en SBR daar nu nog niets van zien of merken. Volgens Van Bergen zitten veel kennisproducten van SBR al in de kennisbank, maar nog niet op hetzelfde niveau als de ISSO-producten. “Momenteel inventariseren we de actuele staat van de producten om te zien wat up-to-date is en welke producten we moeten actualiseren. Zodra we dat in kaart hebben gebracht, kunnen de werkgroepen ermee aan de slag. Daarnaast gaan we de licentiestructuur van de kennisproducten op elkaar afstemmen.”

Eén kennisinstituut

Van Bergen wil de bouw- en de installatietechniek nog meer samenbrengen binnen de kennisproducten van ISSO. “Dat deden we natuurlijk al, maar de mogelijkheden hiervoor liggen nu nog meer voor de hand. Bij nieuwe kennisproducten integreren we vanaf nu altijd de informatie van de bouw- en de installatiesector. Voor bestaande ISSO-publicaties en SBR-Referentiedetails, onze gezamenlijke publicaties, de ‘kleintjes’ en de andere handboeken gaan we de benaming zoveel mogelijk gelijktrekken. Zo is het voor alle relaties duidelijk dat alle gevalideerde kennis afkomstig is uit één kennisinstituut.”

Brandveiligheid en PCM’s

Om die integratie te illustreren, noemt Van Bergen een paar actuele projecten waarvan recentelijk of zeer binnenkort de eerste kennisproducten zijn verschenen of zullen verschijnen. “Een publicatie over brandveilige doorvoeringen raakt natuurlijk heel direct aan zowel de bouwkunde als de installatietechniek. Maar dat geldt ook voor een publicatie over PCM’s. Want zijn PCM’s nu een bouwproduct of een installatiesysteem? Je moet PCM’s aan de bouwkundige constructie bevestigen, maar je moet ze ook in de klimaatberekeningen meenemen. Luchtdichtbouwen is nog zo’n onderwerp. Als het aan ons ligt, zijn dit de exponenten van de weg die wij als kennisinstituut de komende jaren zullen bewandelen. Dat wordt ook gewaardeerd, als ik de geluiden uit de markt zo beluister. In de afgelopen maanden heb ik eigenlijk alleen maar bijval gekregen van zowel de bouw- als de installatiesector, voor de wijze waarop wij aan een integraal kennisportfolio bouwen. Alleen willen wij dit erg zorgvuldig doen, en dat kost wel wat tijd.”

Installaties in civiele kunstwerken

Een andere, volledig nieuwe publicatie gaat over energiezuinige installaties voor civiele kunstwerken. Hoe ontwerp en dimensioneer je installaties voor onder andere bruggen, tunnels, sluizen, viaducten en verkeerskundige draagconstructies? Dit is typisch zo’n publicatie waar kennis van installatietechniek en bouwkunde hand in hand gaan. Hoewel de publicatie feitelijk een actualisatie is van een oude CUR-Leidraad uit 1999, zal ISSO steeds meer vanuit de bouw geïnitieerde kennisproducten verrijken met installatiekennis. In het geval van de publicatie over de installaties in civiele kunstwerken is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. Naast de technische ontwikkelingen op het vlak van W- en E-installaties is in de afgelopen jaren ook het bewustzijn ontstaan dat ontwerpers meer rekening moeten houden met de milieubelasting. Het doel van de nieuwe leidraad, die feitelijk de standaard zal worden op dit gebied, is dan ook om met behulp van procesmatige en technische invloeden het energiegebruik bij civiele kunstwerken te verlagen.

SBR-Referentiedetails

Naast de publicaties die zowel bouwkennis als installatiekennis bevatten, exploiteert ISSO de kennisproducten die puur op de bouwwereld gericht zijn. De belangrijkste producten zijn de SBR-Referentiedetails, al vele jaren het hart van de bouwkundige kennis. De bouwwereld gebruikt de SBR-Referentiedetails veelvuldig, maar om ze toekomstbestendig te maken zal ISSO ze door ontwikkelen. Voor die doorontwikkeling voert ISSO nu een consultatie met klankbordgroepen die bestaan uit diverse partijen in de bouwsector. “Wij zien grote mogelijkheden als de SBR-Referentiedetails straks digitaal veel meer en uitgebreide informatie bevatten. Als we digitale informatie toevoegen, zijn deze kennisproducten straks goed te gebruiken in een BIM. Nu is een referentiedetail een vrij statisch plaatje, maar dat moet echt een dynamisch kennisproduct worden. Iets wat je niet alleen in het ontwerpproces gebruikt, maar juist ook bij de uitvoering, en natuurlijk na de oplevering bij de inspectie en het onderhoud. Het wordt kennis die in de hele levensduur van een gebouw met je mee gaat en inhoudelijke informatie biedt”, zegt Van Bergen. Omdat er ruim 1400 SBR-Referentiedetails bestaan, is het zaak om eerst goed te onderzoeken wat de mogelijkheden, maar vooral ook wat de behoeften zijn. In dat proces zit ISSO nu 

 

Kennis digitaal ontsluiten

068270“Nu steeds meer van onze vakgerichte hulpmiddelen digitaal worden, willen we ook dat kennis breder digitaal beschikbaar is”, zegt ISSO-directeur Rob van Bergen. “En wat ons betreft kan dit ook in digitale hulpmiddelen van derden. Op die manier kunnen vakmensen ook in andere tools de gedigitaliseerde kennis van ISSO raadplegen. Laat het ons weten als u onze digitale kennisproducten ook in hulpmiddelen van derden zou willen gebruiken. Of misschien heeft u zelf een website, een app, een database of een andere tool waarin u een koppeling met de digitale vakkennis van ISSO zou wensen. ISSO gaat graag in gesprek met alle partijen die kunnen helpen om de professional zoveel mogelijk gedigitaliseerde kennis ter beschikking te stellen.”