Iron Fuel Technology

KANSHEBBER VOOR GEBOUWDE OMGEVING

Start up RIFT ontwikkelt een technologie waarmee ijzerpoeder op een milieuvriendelijke en commercieel aantrekkelijke manier kan fungeren als brandstof. Bijvoorbeeld voor stadsverwarming.

Onze warmtevoorziening is aan het elektrificeren, maar daarvoor zijn gigantische aansluitingen nodig. Die zijn niet altijd aanwezig. Ook waterstof zal in de toekomst niet altijd de oplossing zijn, omdat het bijvoorbeeld in buitengebieden ontbreekt aan de juiste gasinfrastructuur. Wat dan?

IJzer poeder
Volgens Mark Verhagen, de CEO van Renewable Iron Fuel Technology zou ijzerpoeder uitkomst kunnen bieden. “Heel eenvoudig uitgelegd komt het erop neer dat je ijzerpoeder mengt met lucht, er een vonk bijhoudt en het dan gaat branden. Dat levert warmte op. Eigenlijk gebeurt hetzelfde als je vuurwerk afsteekt. Het residu, roest, kan je vervolgens injecteren met waterstof en weer opnieuw gebruiken als brandstof.”

Voordelen
Iron Fuel Technology heeft een aantal grote voordelen. “Ten eerste kan je de duurzame brandstof op een goedkope manier veilig opslaan en transporteren. Daarnaast komt er bij de verbranding van ijzerpoeder geen CO2 vrij. Een ander voordeel is dat er tijdens de verbranding minder stikstofoxide vrijkomt dan bij andere brandstoffen. Je kunt het ijzerpoeder bovendien langdurig opslaan zonder energieverliezen. Tot slot heeft Iron Fuel een vrij hoge energiedichtheid, vergelijkbaar met kolen.” Maar er kleeft ook een nadeel aan ijzerpoeder als brandstof: het is zwaar. “Vandaar dat het niet interessant is voor de mobiliteit en ik ook niet verwacht dat er individuele installaties komen voor woningen.”

Installatie
Waar wel gigantische kansen liggen, is in de industrie en in de stadsverwar­ming. “Nederland heeft 5 grote indus­trieclusters, waaronder Rotterdam. Het 6e industriecluster verwijst naar industrie in de buitengebieden, ongeveer 60% van de bedrijven. Met name die vragen om off-grid oplossingen. Iron Fuel Technology is zo’n off-grid oplossing. Scrap metal kan overal ter wereld worden betrokken. Er is meer dan voldoende aanbod. Het ijzerpoeder wordt via dezelfde logistieke lijnen als kolen, biomassa of olie aangevoerd en vervolgens opgeslagen in een silo. Vandaar uit wordt de installatie gevoed, als er een warmtevraag is. Na de verbranding, wordt het residu ter plekke of elders geïnjecteerd met waterstof voor nieuw gebruik. Een echte circulaire brandstof dus.”

Stadsverwarming
Inmiddels heeft tussen augustus 2022 en februari 2023 al een wijk met 500 woningen en 6500 bewoners gedraaid op een warmtenet dat gevoed werd met ijzerpoeder. Het ging om een 1 MW installatie op het terrein van warmteleverancier Ennatuurlijk in Helmond. De warmte werd via een warmtewisselaar afgegeven aan een ondergronds leidingnetwerk en ging zo met een temperatuur van 75 °C naar de woningen toe. Na de verbranding werd de roest in Arnhem geïnjecteerd met waterstof om het geschikt te maken voor hergebruik.

Installateur
Voor de installateur een ideale oplossing, want er hoeven geen radiatoren te worden vervangen. Dat is ook één van de andere voordelen: met Iron Fuel Technology kan je warmte aanleveren met verschillende temperaturen, tot 1200 °C aan toe.

Toekomst
In Helmond wordt nu de volgende stap gezet om de technologie marktklaar te maken. In 2025 moet het dan zover zijn. “Daarna zullen zowel de industrie als gebouwde omgeving profiteren van Iron Fuel Technology.” 