Invertertechniek

Wel of niet aan de modulerende warmtepomp?

Het is een vraag waar installateurs nogal eens mee te maken krijgen: Moet ik nu wel of niet een modulerende warmtepomp adviseren? IZ sprak erover met Charles Geelen, adviseur bij Infinitus Energy Solutions en ontwikkelaar van de ‘Quickscan voor warmtepompen’ voor de utiliteit en glastuinbouw.

Tegenwoordig zijn er ruwweg twee soorten warmtepompen op de markt: de traditionele aan/uit variant en de modulerende warmtepomp. Vooral de laatste variant maakt nu opgang en daar zijn duidelijke redenen voor aan te wijzen.

Invertertechniek

“Een modulerende warmtepomp maakt gebruik van een frequentieregeling en een gelijkstroommotor”, vertelt Geelen. “Dankzij deze regeling kan je het toerental makkelijk laten variëren zonder dat dat ten koste gaat van het elektrisch rendement van de elektromotor.” Met de frequentieregeling wordt het mogelijk om de compressor in deel- en vollast optimaal af te stemmen op de gewenste condities. Dus, precies toegesneden op de vraag van de gebruiker.

Betere SCOP

Dat brengt enorme voordelen met zich mee, vervolgt Geelen. Om maar te beginnen met de belangrijkste: een modulerende warmtepomp heeft een betere SCOP oftewel Seasonal Coëfficiënt of Performance. Het rendement door het jaar heen is hoger dan met een traditionele aan/uit warmtepomp.
Daarnaast remt de invertertechniek slijtage af. “Een modulerende warmtepomp heeft veel minder starts/stops. Dit komt ten goede aan de levensduur en het rendement.”

Dimensionering buffervat

Bij een aan/uit warmtepomp is het belangrijk om het aantal start/stops binnen de perken te houden. Om te voorkomen dat de warmtepomp gaat pendelen bij een lage warmtevraag tijdens het voor- en najaar en zachte winters is een schakelbuffer nodig. Hierin wordt tijdelijk de warmteproductie van de warmtepomp opgeslagen, waarna de warmtepomp weer langere tijd uit kan blijven staan. De warmte uit de buffer wordt dan geleidelijk aan de woning (of het gebouw) afgegeven. Met een modulerende warmtepomp heb je een minder groot of zelfs geen buffervat nodig, omdat de warmte met een veel lager vermogen geproduceerd kan worden.

Grond- en luchtgebonden

En dan zijn er nog de specifieke voordelen voor grond- en luchtgebonden systemen, vertelt Geelen. “Bij een luchtgebonden systeem zal de geluidsproductie meer geleidelijk variëren en meestal lager zijn dan het maximum dan met een traditionele aan/uit variant. Bij een grondgebonden systeem met gesloten bodemlussen krijgt het bodemsysteem minder pieken te verwerken en blijft de temperatuur makkelijker op een constant niveau. Daardoor hoef je ook het bodemsysteem minder groot te dimensioneren.”

Prijzen

Komt nog bij dat fabrikanten alle moeite doen om de nieuwere modulerende systemen in de markt te zetten. “Dat betekent grosso modo, dat de prijzen al snel gunstig uitvallen en niet zoveel verschillen van traditionele warmtepompen. En er kan bespaard worden op het buffervat.”

Uitzondering

Zijn er dan geen situaties te bedenken waarin een traditionele aan/uit variant wel de beste oplossing is? Geelen denkt even na. “Als de klant een kleine warmtepomp nodig heeft, heb je minder profijt van de toerenregeling. In een dergelijk geval zou een aan/uit variant wel eens prijstechnisch iets gunstiger kunnen uitvallen.” 