Installatieadviseur 2.0

Houd uw opdrachtgever scherp!

Moderne woninginstallaties zijn zo omvangrijk en complex, dat opdrachtgevers moeten meedenken over de keuzes. Vaak wenden zij zich echter slecht voorbereid tot de installateur, wat leidt tot tijdverlies, onbegrip en ontevredenheid achteraf. Adviseur Sjoerd Eegerdingk bedacht een oplossing waar zowel de installateur als opdrachtgever profijt van hebben.

Iedereen die heeft te maken met woningbouw en installatietechniek, weet hoe snel het vakgebied zich doorontwikkelt en hoeveel nieuwe oplossingen en producten er continu op de markt komen. Waar woningen voorheen werden voorzien van een verwarmingsketel en een afzuigsysteem, is het verschil met de utiliteitsbouw tegenwoordig een stuk kleiner. Nieuwe wet- en regelgeving, duurzaamheidseisen en technische ontwikkelingen, doen een groot beroep op de kennis en vaardigheden van installatiebedrijven. Via de nodige inspanningen gelukt het de sector gelukkig grotendeels om op het benodigde niveau te blijven werken. Wie echter achterblijft, is de particuliere opdrachtgever die wellicht voor het eerst in zijn leven een woning gaat bouwen en in de meeste gevallen wel hoge ambities heeft, maar onvoldoende kennis van de technische installaties.

Ervaringen

Sjoerd Eegerdingk heeft 30 jaar ervaring als installatieadviseur, en veel contact met particuliere opdrachtgevers en eindgebruikers. Hij ervaart hoe mensen worstelen met alle installatietechnische keuzes die op hen afkomen. “In veel gevallen zouden de mensen zich het liefst helemaal niet bezighouden met al die techniek, maar men begrijpt het grote belang voor hun woongenot, comfort en gezondheid. En niet te vergeten voor de bouwkosten en woonlasten.” Toch gaat voor veel particulieren het inschakelen van een installatieadviseur nog een stap te ver. Men wendt zich eerder rechtstreeks tot de installateur, waarbij de overleg- en oriëntatiefase met een adviseur wordt overgeslagen.

Slecht voorbereid

Op basis van ervaring is de installateur in staat om een voorstel te doen waarmee aan alle redelijke eisen wordt voldaan. Omdat de opdrachtgever zich onvoldoende heeft voorbereid, blijven echter veel specifieke kwaliteits- en gebruikseisen en uitvoeringsvarianten, opties en mogelijkheden onbesproken. Ook als de installateur ruim de tijd neemt voor het overleg en het toelichten van zijn voorstellen, blijft sprake van onbegrip en is het lastig om te komen tot concrete voorstellen en afspraken. Opdrachtgevers voelen zich vaak onbehaaglijk en komen tijdens de bouw of het gebruik tot gewijzigde inzichten. Het zou goed zijn als mensen zich beter zouden voorbereiden.

Meerwaarde internet

Via bijvoorbeeld internet kunnen opdrachtgevers enorm veel informatie vinden over nieuwe technische oplossingen en producten. Ook worden mensen uitgebreid bijgepraat door vrienden en familie of maken ze afspraken met leveranciers en installatiebedrijven. Na zo’n proces resteert echter meestal een ‘door de bomen het bos niet meer zien’ gevoel. Men is overladen met mogelijkheden maar het blijft onbepaald wat voor hun woning en hun persoonlijke situatie de beste keuze is. En hoe ervoor wordt gezorgd dat het totaal aan installaties leidt tot een evenwichtige bouw waarin alles goed op elkaar is afgestemd.

Adviestraject

Eegerdingk bedacht een oplossing voor dit probleem. Zijn adviestraject begint met het bespreken van bestaande ideeën en wensen. Soms heeft men zich al georiënteerd en is de vraag of bepaalde technieken een goede oplossing zijn. Daarbij wordt gekeken naar relevante kenmerken van het ontwerp, zoals afmetingen, glaspercentages, gebruiksfuncties en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een kelder of bijgebouw. Na het vaststellen van de uitgangspunten wordt ingegaan op de technische oplossingen. Deze fase resulteert in een Programma van Eisen (PvE). Soms wordt een installatiebestek opgesteld maar het PvE vormt ook een prima startdocument voor overleg met een installateur, die hiermee veel sneller tot een passend voorstel kan komen.

Onlineadvies

Tijdens het verkennend overleg wordt veel besproken dat voor iedere opdrachtgever opnieuw relevant en nuttig is. Ondanks de verscheidenheid in woningen en wensen, is hier sprake van een geordend systematisch proces. Op basis van nieuwe leermiddelen, heeft Sjoerd Eegerdingk een e-learning programma ontwikkeld waarmee opdrachtgevers deze projectfase, zelf kunnen doorlopen en vastleggen. Alle relevante informatie is verzameld in videofilmpjes die mensen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen bekijken.Door het aankruisen van ja/nee-vragen in formulieren, bepaalt de gebruiker zijn uitgangspunten en voorkeuren en ‘schrijft’ hij zelf zijn PvE. Het programma biedt diverse mogelijkheden voor het indienen en bespreken van persoonlijke of specifieke vragen. Het proces leidt tot meer begrip en kennis waardoor men beter in staat is om regie te voeren over het ontwerp- en bouwproces. Door de laagdrempelige werkwijze is het programma inmiddels zelfs door a-technische opdrachtgevers enthousiast ontvangen.

Bijscholing

Hoewel het programma is ontwikkeld voor de particuliere opdrachtgever, is het ook beschikbaar voor zakelijk gebruik. Onder de deelnemers bevinden zich inmiddels ook architecten en bouwbegeleiders. Zeker ook voor niet-doorgewinterde medewerkers van installatiebedrijven of mensen die voornamelijk werkzaam zijn in de montage, is de informatie zeer waardevol. Het programma is als training opgenomen in de OTIB-etalage waardoor werkgevers in de installatiesector in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten via de Ontwikkelingsstimuleringsregeling. Meer informatie over het adviesprogramma kunt u vinden op www.mijninstallatieadvies.nl

Uitleg

Voor alle woninginstallaties en relevante onderwerpen zijn aparte videofilmpjes beschikbaar. De deelnemer maakt hieruit een keuze of besluit alles te bekijken, omdat naast basisprincipes wordt ingegaan op extra mogelijkheden en opties die het comfort en de gebruikswaarde enorm kunnen verhogen. Via het invullen van duidelijke formulieren worden alle keuzes en opties geresumeerd en legt de deelnemer alle specifieke wensen en eisen vast. De formulieren vormen samen het Programma van Eisen voor de installaties. Voor alle persoonlijke vragen over de installaties, kunnen deelnemers gebruik maken van: mailcontact, video chats, bijeenkomsten en een besloten Facebookgroep.