Iedereen kan meedoen

OOK WERKZOEKENDEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

De energietransitie vraagt een leidende rol van de techniek. Er zijn handen nodig om die rol waar te maken. Werkzaak Rivierenland weet zeker dat er nog mensen zijn die verbonden willen en kunnen worden aan de verduurzaming. Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen bij het vinden van werk en biedt inkomensondersteuning én zij helpen werkgevers bij inclusief ondernemerschap.

Elfriede Boer is de bevlogen directeur van Werkzaak Rivierenland. Ze is een mens met het hart op de tong. Ze weet wat ze wil: alle mensen verdienen een werkplek die past. Werkzaak en UWV werken vanuit één integraal team voor werkgevers in acht gemeenten in Rivierenland: Tiel, Culemborg, West Maas en Waal, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe en Buren. In Rivierenland zijn er honderden mensen voor wie werken niet een vanzelfsprekendheid is. Elfriede: “Mensen die graag aan de slag willen. Mensen die talenten hebben. Mensen die een nieuwe medewerker kunnen zijn als je ze de kans en de juiste support geeft. Dat vraagt wel om omdenken.

Wereld te winnen
Elfriede gelooft in een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Mensen worden gelukkiger als ze aan het werk zijn. Het zorgt voor zelfvertrouwen, (financiële) zelfstandigheid en sociale contacten. Elfriede: “Iedereen heeft een talent dat hij of zij kan inzetten. We moeten het met elkaar ontdekken en zorgen dat het ergens landt. En natuurlijk zijn er misschien wel drempels. Maar laten we niet vergeten dat die drempels ook in het systeem zitten. Ik zie mensen die echt alles willen doen om een plek te hebben waar ze echt iets kunnen bijdragen. Wetten, regels en geldstromen zijn soms de belemmering. Soms om gek van te worden. Toch zie ik daar juist de uitdaging. We hebben echt een wereld te winnen om vanuit de menselijke maat te denken.”

Omdenken
Is er dan geen krapte op de arbeidsmarkt? Elfriede lacht luid: “Natuurlijk is deze er. De jonge en ervaren vakmensen zijn al aan het werk. Veel mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt verdwijnen langzaam uit onze kaartenbak. Dat is een positieve ontwikkeling. Toch zijn er nog steeds mensen die echt willen werken, maar net wat meer nodig hebben. Denk aan statushouders. We hebben een groep die wel kennis heeft van de techniek maar die niet naadloos aansluit op de eisen van werkgevers. Voor deze groep organiseren we op de werkvloer een klasje inburgering, Nederlandse les en kennis over gereedschappen. Dat is echt een win-win situatie.” Een andere oplossing om onbenut arbeidspotentieel in te zetten is jobcarving. Waarbij je werkprocessen in stukjes verdeeld en iemand expert wordt op een klein stukje. Andere collega’s hebben dan weer meer tijd voor andere of meer complexe taken. We zien dat 55-plussers soms aan de zijlijn staan maar niet meer de volle week willen werken. Dat vraagt om een andere werkweek. We zien een stijgende groep mensen met een WW en gedeeltelijk WIA, die vaak door alle regelingen vastzitten en uit zicht verdwijnen. Als werkgever vraagt dat om inclusief werkgeverschap.”

Drempels beslechten
Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om werknemers met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of chronische aandoening. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. Deze werknemers hebben zo hun eigen zorgen. “Ik zie mensen die het thuis krap hebben door de inflatie en bang zijn om hun inkomen te zien verminderen doordat toeslagen wegvallen. Ik zie mensen die echt willen en tegelijk de stap best eng vinden; dat vraagt om extra begeleiding en geduld. Wie in kansen en oplossingen denkt kan veel voordelen uit deze groep halen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze mensen. Bij Werkzaak ondersteunen we de medewerker en de werkgever. We bieden coaching op de werkvloer, trainingen voor leidinggevenden en we zetten loonkostensubsidies in voor mensen die niet 100% productief kunnen zijn. We experimenteren volop met de inzet van technologische toepassingen om werken mogelijk te maken. Zoals Virtual en Augmented reality, exoskelet, vertaalapparaat en voorleespen.

Cijfers
En dat het kan laten de cijfers wel zien. Er worden ruim 1000 talenten begeleid die werken in de regio Rivierenland. We detacheren 700 Rivierenlanders bij bedrijven in de regio, zij krijgen daar ook begeleiding. Steeds vaker nemen werkgevers deze mensen in vaste dienst en wordt de werkvloer echt inclusiever. In de productiehallen van Werkzaak werken circa 300 mensen in een veilige omgeving voor opdrachtgevers. Er is begeleiding en we bieden training of opleiding zodat mensen zich kunnen ontwikkelen . “Het kan dus, dat hebben we wel bewezen. Ook in de techniek. Denk bijvoorbeeld aan Itho Daalderop.”

Warmtepompen
Werkzaak is strategische partner voor Itho Daalderop, het bedrijf in warmtepompen voor de Nederlandse huizenmarkt. “Onze mensen werken daar met veel plezier en voelen zich onderdeel van het bedrijf. Ze werken in de bedrijfskleding en voelen zich een onderdeel van het team. Doordat we het productieproces hebben opgeknipt, kunnen onze mensen echt meedraaien. Itho neemt onze mensen ook in dienst. Kijk dat willen we. Super trots op deze mensen, fantastisch dat Itho ons als partner ziet en mooi dat we samen elke keer weer kunnen schakelen als er iets verandert in het proces. We zoeken dan samen naar wat er nodig is, werken met op-maat-trainingen en verkennen de mogelijkheden in plaats van drempels.”

Onbekend maakt onbemind
Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC RIVOR, UWV en werkgevers een instrument ontwikkeld om werkzoekenden naar werk te begeleiden: de Leerwerkroutes. In de Leerwerkroutes leren werkzoekenden een vak in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. Werkgevers bieden de werkplek. Installatiebedrijven maken hier al gebruik van. Een win-win-situatie voor iedereen. Er is nog een wereld te winnen. “We zien vaak dat bedrijven ons nog niet kennen. We zien werkgevers die vooroordelen hebben en beperkt kansen zien. We zien nog te veel ad hoc oplossingen; plakbandjes die op lange termijn niet houden. Het is met de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie, nu noodzakelijk om buiten de lijnen te gaan denken en creatief met elkaar aan de slag te gaan. Door in samenwerking elkaar uit te dagen kunnen we andere oplossingen vinden. Ik weet zeker dat we ver kunnen komen. Dat vraagt om open ogen en een open mind. Ik ga ervoor.” 