Van het gas af? Met luchtverwarming zit je goed

Een brede coalitie dringt aan op het verbod van standaard cv-ketels vanaf 2021, want Nederland moet van het gas af. Eindelijk dringt breed door dat we niet door kunnen gaan met het gebruik van aardgas. Het Klimaatakkoord van Parijs verplicht ons stappen te zetten en ‘Groningen’ maakt duidelijk dat het snel moet. Volgens Wim Hijmissen, Directeur Commercie en Techniek van Brink Climate Systems bieden indirect gestookte luchtverwarmers een zeer goed alternatief.

Bestaand versus nieuw

Voor de (geïsoleerde) bestaande bouw zijn vooralsnog hybride oplossingen een uitstekende keuze, meent Hijmissen. “Voor nieuwbouwwoningen wordt een all-electric warmtepomp als opwekker aangeraden of aansluiting op een warmtenet. Voor nieuwbouwwoningen met een extreem lage energievraag tot 3 à 4 kW kan een elektrische luchtverwarmer worden toegepast in combinatie met PV-panelen.”

Luchtverwarming is een systeem van luchtkanalen en onopvallende roosters die ervoor zorgen dat de (eventueel verwarmde) lucht naar de verschillende ruimten in een woning, kantoor of bedrijfspand wordt gevoerd. Als het nodig is wordt de retourlucht via de luchtverwarmer opnieuw opgewarmd. Vochtige en/of geurbelaste lucht uit de woning worden via de aangebrachte ventilatievoorzieningen rechtstreeks naar buiten geleid. De toevoer van schone verse buitenlucht wordt geïntegreerd in het luchtverwarmingssysteem.

Met één kanaal verwarmen, ventileren en eventueel koelen
Brink heeft al jaren de overtuiging dat deze transitie veel sneller gaat dan velen ons willen doen geloven, zegt Hijmissen. “Wij hebben de laatste jaren dan ook volop ingezet op de ontwikkeling van onze Elan-serie indirect gestookte luchtverwarmers, gevoed door een warmtepomp of warmtenet, als vervanger van de bestaande gasgestookte luchtverwarmers. De nieuwe Elan E is een volledig elektrische direct gestookte mini-luchtverwarmer. In combinatie met een Renovent Excellent WTW-unit levert het toestel via één kanaal zowel warmte als verse ventilatielucht. De Elan 4, het broertje van de Elan E, is naast verwarming en ventilatie ook geschikt voor koeling. Dit toestel is een indirect gestookte mini-luchtverwarmer en haalt zijn warmte uit een warmtenet of warmtepomp. In combinatie met een warmtepomp kan ook koude worden geleverd. Voor de transitieperiode, waarin  bestaande woningen nog jaren op het gasnet zijn aangesloten, hebben we een hybride oplossing beschikbaar door onze Allure-luchtverwarmer te combineren met een warmtepomp.”

Volgens Hijmissen moet de woning wel geschikt zijn voor toepassing van een warmtepomp. “Op de website van Milieu Centraal staat een stappenplan met maatregelen om een woning geschikt te maken voor de toepassing van warmtepompen. Als de energievraag van de woning is gereduceerd door (extra) isolatie en kierdichting wordt ventileren extra belangrijk. Met de toepassing van een balansventilatiesysteem (systeem D) van Brink wordt de energievraag verder gereduceerd en is een gezond en prettig binnenklimaat gegarandeerd.” Een gasgestookte luchtverwarmer vervangen? Hijmissen sluit tenslotte af: “Wij helpen installateurs graag verder met raad, daad een passend advies.” Neem voor meer info contact met Brink op of bezoek www.brinkclimatesystems.nl.