Erkenningsregeling woningventilatie

GARANTIE VOOR DESKUNDIGHEID

Er is bijna geen woning in Nederland zonder verhoogde concentratie fijnstof in de binnenlucht. In 1 op de 7 Nederlandse huizen is de binnenluchtkwaliteit het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van fijnstof. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Longfonds. Meer dan ooit is ventilatie van levensbelang. De vakman zal daarom steeds meer vragen krijgen en moet zich met kennis daartegen wapenen. Met de Erkenningsregeling Woningventilatie kan hij als volwaardige gesprekspartner bij je klant voor de dag komen.

De onderzoeksresultaten die aantonen dat de luchtkwaliteit in Nederlandse huizen relatief slecht is, vooral aan het begin van de avond, komen niet als een verrassing. “Met dit onderzoek krijgen we wel meer inzicht in de luchtkwaliteit binnenshuis”, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. “Mensen brengen meer dan 20 uur van hun tijd binnen door. Het is belangrijk dat de lucht daar gezond is.”
Het onderzoek is uitgevoerd bij 749 huishoudens. Met een speciale sensor is gedurende 9 maanden (juni 2017 t/m februari 2018) het gehalte aan CO2, fijnstof (PM2,5), luchtvochtigheid en temperatuur gemeten. Fijnstof PM2,5 zijn deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer die het diepst doordringen in de longen. In huis komt fijnstof onder meer vrij bij verbranding, door bijvoorbeeld bakken en braden, het branden van kaarsen of de open haard. Ook komen er fijnstofdeeltjes van buiten naar binnen. Bij gevoelige groepen, zoals mensen met een longziekte, kan dit direct leiden tot gezondheidsklachten, zoals benauwdheid of hoesten. Op lange termijn is blootstelling aan fijnstof voor iedereen schadelijk.

Erkenning nieuwe stijl

Om te zorgen dat de lucht in de woning voldoende wordt ververst, zijn goed werkende ventilatiesystemen nodig. De installatiesector onderkent dat daaraan in het verleden niet altijd voldoende aandacht is besteed. Vandaar dat begin dit jaar de Erkenningsregeling Woningventilatie ter kritiek lag, de eerste regeling nieuwe stijl opgesteld door KvINL in nauwe samenwerking met Sterkin. Deze regeling zorgt ervoor dat een installateur of monteur, die straks aan woningventilatie wil werken, zich via deze bedrijfserkenning klasse 1 kan onderscheiden. Daarvoor zal moeten worden aangetoond dat hij of zij een bepaald kennisniveau heeft. De regeling treedt dit voorjaar in werking en is begin april beschikbaar vanaf de website www.kvinl.nl. Omdat het een erkenningsregeling betreft voor uitsluitend woningventilatiesystemen, zijn de eisen minder zwaar dan bij een certificeringsregeling voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen. Woningventilatie wordt in de KvINL erkenningsregeling aangeduid als een ‘laag-risico’ werk klasse 1, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ventilatie in een school of zorgcentrum, waarvoor een certificatieregeling beschikbaar is.

Slecht geventileerd

Naast fijnstof is ook CO2 een belangrijke indicator voor de binnenluchtkwaliteit, zo blijkt uit het onderzoek van het Longfonds. Dit onzichtbare gas hoopt zich op wanneer veel mensen langere tijd in een slecht geventileerde ruimte zijn. Uit metingen blijkt dat de concentraties CO2 oplopen gedurende de avond als de meeste bewoners thuis zijn. In een op de tien huizen worden de advieswaarden zelfs langer dan een kwart van de dag overschreden. De concentratie CO2 in huis zegt iets over de hoeveelheid luchtverversing. Als de lucht onvoldoende wordt ververst, leidt dit tot een bedompte, muffe lucht, maar ontstaat er ook ophoping van verontreinigde stoffen in huis, zoals vocht. Dit kan bijdragen aan schimmelgroei.

Kennis bijspijkeren

Nu marktpartijen het bewustzijn bij woningbezitters gaan vergroten, zullen ze hen ook wijzen op het inhuren van deskundige installateurs en onderhoudspartijen. Te lang is er met te weinig kennis aan ventilatiesystemen gewerkt. De nieuwe erkenningsregeling gaat daarin verandering brengen. Een bedrijf dat een erkenning wenst voor dit werk, zal eens per twee jaar aan een controle worden onderworpen. Een groot verschil met gecertificeerde installatiebedrijven is dat er geen tussencontroles plaatsvinden en dat het onderzoek veel minder op de procedures maar meer op het werk zelf is gericht. De vakman moet zich daarom wel theoretisch en praktisch goed scholen. Hij kan daarvoor onder meer vertrouwen op de ISSO-publicaties 61 en 63, maar ook het Kleintje Ventilatie, voor de mensen op de werkvloer.
Want naast de controles van het bedrijf en het werk stelt de erkenningsregeling eisen aan personen binnen het bedrijf die aan woningventilatie willen werken. De Erkenningsregeling Woningventilatie onderscheidt verschillende werkzaamheden die door diverse type vakmensen kunnen worden uitgevoerd. De geëiste mate van deskundigheid is in drie functies onder te verdelen:
1.Een Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) – meestal een monteur die onder regie installeert.
2.Een Vakbekwaam Persoon (VP) – een monteur die zelfstandig kan installeren.
3.Een Werkverantwoordelijke (WV) – heeft MBO+ niveau en kan ook het ontwerp maken.

Leven lang leren

Voor alle drie de vakmensen bevat de regeling eisen waaraan hun vakmanschap moet voldoen, en ook wat zij moeten doen – nu, maar ook later als technieken veranderen – om hun kennis actueel te houden. De specifieke publicaties vervullen daarin een onmisbare rol, wil je de certificaten en/of de opleidingen van de mensen up-to-date houden. En als in de toekomst nieuwe technieken hun intrede doen, ontstaan er mogelijk andere eisen. Die kunnen dan worden toegevoegd of aangepast in de geëiste deskundigheid voor deze functies. Een erkend bedrijf zal tenminste een WV’er in huis moeten hebben om de Erkenningsregeling Woningventilatie binnen zijn bedrijf te kunnen behalen.
Uiteindelijk gaat deze regeling professionele opdrachtgevers, meestal de aannemers, meer zekerheid bieden bij het invullen van hun verantwoordelijkheden. Zij kunnen dan de bewoner een garantie bieden dat een deskundig persoon zijn ventilatiesysteem heeft ontworpen en geïnstalleerd. De Erkenningsregeling Woningventilatie bevat daarom ook eisen die passen bij het type installaties en het type bedrijven dat in de woningbouwsector actief is.

Inzicht in luchtkwaliteit

Het in dit artikel aangehaalde onderzoek van het Longfonds zorgt vooral voor meer inzicht in de luchtkwaliteit in huis. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 90% van de huishoudens zich nog nooit had verdiept in de luchtkwaliteit binnenshuis. In de volgende fase van het onderzoek willen de onderzoekers bekijken of inzicht in de luchtkwaliteit in huis er ook toe leidt dat bewoners maatregelen nemen om de lucht binnen gezonder te maken.
Om de kwaliteit van de binnenlucht in de woning daadwerkelijk beter te maken is de Coalitie Awaire opgericht. Daarin werkt penvoerder ISSO, kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek, samen met een coalitie van leveranciers binnen de ventilatiesector. De partijen binnen de coalitie Awaire zijn Airspiralo, Brink, Ferroli, Itho Daalderop, Jaga, Orcon, Velux, Zehnder en ISSO. Het Longfonds wil dat niemand meer ziek wordt van de lucht die zij inademen. Daarom is het gezondheidsfonds samen met Eneco, Quby, Philips én coalitie Awaire een samenwerking gestart om het Nederlandse publiek bewust te maken van het belang van gezonde lucht in huis.
Meer informatie over deze samenwerking vindt u op www.awaire.nl