Energiemonitoring

HOE PRESTEERT HET GEBOUW?

Na de oplevering van een gebouw verdwijnen de bouwpartijen vaak uit zicht. Gebouweigenaren, huurders/gebruikers moeten er vervolgens maar vanuit gaan dat de beloofde energieprestaties haalbaar zijn. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor deze problematiek. En komen er ook interessante oplossingen op de markt.

Vaak is er sprake van een zogenaamde ‘split-incentive’ oftewel ‘uiteenlopende belangen’. Stel dat je als huurder een all-in prijs hebt afgesproken: ga je je dan nog druk maken of de energierekening aan het eind van de maand hoger of lager uitvalt voor de gebouweigenaar? Nee toch? Of, stel dat de huurder apart afrekent voor het energiegebruik, ga jij je dan als verhuurder nog inspannen om zijn energierekening zo laag mogelijk te houden? Veel verhuurders, huurders en gebruikers kijken, begrijpelijkerwijze, niet verder dan hun neus lang is.

Tools
Hoe krijg je de verschillende partijen dan doordrongen van het feit dat ze allemaal baat hebben bij een lage energierekening? Al was het maar om installaties langer operationeel te houden en niet op termijn met een hogere all-in rekening te worden opgescheept. “Door ze samen te brengen en het bespreekbaar te maken”, vertelt Edwin Scholten van Belimo. Als expert op het gebied van waterzijdige toepassingen weet hij waar hij over praat. Maar behalve een integrale benadering van het probleem, want daar hebben we het in feite nu over, is het ook belangrijk om de betrokken partijen de juiste tools te verstrekken, zodat zij daadwerkelijk inzicht krijgen in het energiegebruik.

Samenbrengen
Vandaar ook dat Belimo in eigen woorden “de werelden van ‘energieregeling’ en ‘energiemeting en -facturering’ samen wil brengen.” Het nieuwe assortiment Belimo Energy Valves en energiemeters integreert energiemeting, energieregeling en IoT-gebaseerde facturering in één unit.

Installatie
De installatie van een Energy Valve is eenvoudig, legt Scholten uit. “Je kunt het vergelijken met het plaatsen van een traditionele drukonafhankelijke regelafsluiter. Afhankelijk van de aanwezige ruimte kan de Energy Valve zowel in de toevoer of retour als horizontaal of verticaal geplaatst worden. Afhankelijk van de grootte van de diameter is de Energie Valve leverbaar met de standaard PN25 draad en PN16 flens.”
Energiemeters
De nieuwe thermische energiemeters (MID gecertificeerd) zijn er niet alleen voor het verrekenen maar ook voor het afrekenen van energie. De thermische energiemeters kunnen de warmte meten in zuiverwatersystemen. Door de permanente glycolbewaking wordt er een alarm geactiveerd als er glycol in het water aanwezig is. Dit zou anders namelijk de energiemetingen negatief beïnvloeden.

Energy Valve
De Belimo Energy Valve regelt onmiddellijk het debiet (drukonafhankelijk) en optimaliseert de energietoevoer naar de gebruiker. Het is mogelijk om de eenheid te integreren in het gebouwbeheersysteem (GBS) of in op IoT-gebaseerde monitoring platforms. De in de Belimo Energy Valve geïntegreerde Delta T-manager meet continu het temperatuurverschil en vergelijkt dit met de door de gebruiker gedefinieerde vaste limiet. Door het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour bij elke warmtewisselaar te meten, worden zo laag mogelijke pompenergiekosten gegarandeerd. De geïntegreerde logica voorkomt lage temperatuurverschillen bij de warmtewisselaar, terwijl het comfort behouden blijft.

Cloud
De Belimo Energy Valve en de thermische energiemeters kunnen worden geïntegreerd met behulp van Power over Ethernet. Hierdoor kan het apparaat van stroom worden voorzien en kunnen de gegevens tegelijkertijd via dezelfde ethernetkabel worden verzonden. Met de Belimo assistant app kan men met eigen smartphone actuele/realtime waardes op de display zien. De hele unit is kortom, een waardevolle aanwinst om gebouweigenaren, verhuurders en huurders op één lijn te krijgen 