Easy to install

LUCHTVERWARMERS OP WATERSTOF

We kennen al de waterstofketel. Binnenkort krijgt hij er een broertje bij: de waterstofgestookte luchtverwarmer.

Mark Climate Technology is een expert op het gebied van klimaattechniek, luchtverwarming, stralingsverwarming en ventilatie apparatuur. De thuisbasis ligt in Veendam. Die omstandigheid heeft er in grote mate aan bijgedragen dat directeur Jan Koop de Boer op het idee kwam om een totaal nieuwe weg in te slaan met zijn luchtverwarmers.

Ideale omstandigheden

De Boer: “Het einde van de gaswinning in Groningen komt in zicht. Er worden nu verschillende initiatieven ontplooid om hierop in te springen. Zo is de Gasunie reeds bezig een bestaande ringleiding geschikt te maken voor Russisch gas. Een andere ringleiding van circa 600 km lengte wordt omgeturnd voor het transport van waterstofgas. Tegelijkertijd is de kuststrook ideaal voor nieuwe windmolen- en zonneparken. Als er te veel energie wordt opgewekt, kan er via elektrolyse waterstof mee worden gemaakt wat dan als opslagmedium gaat fungeren. Een duurzame oplossing, omdat waterstof zero emissies oplevert.” Al met al dus de ideale omstandigheden om waterstofgestookte verwarmers te ontwikkelen.

Doelgroepen

De luchtverwarmers moeten medio 2020 op de markt komen. De Boer mikt onder andere op de industrie, garages, sporthallen en supermarkten. “Ook is het mogelijk de luchtverwarmer in te bouwen in een LBK, waarbij hij gaat fungeren als voor- of naverwarmer.

Concurrentie

De vraag is echter of deze nieuwe oplossing wel aftrek zal vinden. In de media en ook in de branche worden immers de warmtepomp en waterstofketels al als de oplossingen voor onze duurzame toekomst aangeprezen. En daar zit in beide gevallen een krachtige lobby achter; hoe kom je daar tussen met een nieuwe oplossing?

Voordelen

De Boer: “Allereerst zien wij de waterstofketel niet als competitie, omdat die vooral bestemd is voor de residentiële markt. De warmtepomp zou in potentie wel een concurrent kunnen zijn. Maar onze nieuwe generatie luchtverwarmers heeft een aantal grote voordelen, waardoor wij toch kansen zien op de markt. Zo zal de kostprijs lager uitvallen dan die van een warmtepomp. Daarnaast hoeft er geen separaat afgiftesysteem te worden aangeschaft en geïnstalleerd. Het gaat om decentrale systemen, waarvoor alleen een leidingennetwerk nodig is. De waterstofgestookte luchtverwarmers zullen gemakkelijk te installeren zijn. Je hoeft geen F-gassenhandelingen te plegen, zoals met een warmtepomp veelal het geval is. Tot slot zal vanwege de compacte omvang van de installatie het ruimtebeslag gunstig uitvallen.”

Installatie

Dat klinkt als een kat in het bakkie voor de installateur. Toch zal hij wel met enkele afwijkende factoren rekening moeten houden bij de installatie van een waterstofgestookte luchtverwarmer. “Er komt veel condens vrij bij de verbranding van waterstofgas, daarvoor moet je een afvoervoorziening treffen. En het leidingennetwerk moet 10 – 15% groter worden gedimensioneerd dan bij de huidige aardgaskwaliteit het geval is. Waterstof heeft namelijk een lagere calorische waarde dan aardgas, dus je hebt er meer van nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.”

Acceptatie

Ook de ‘vlambewaking’ is een dingetje. “Dat gebeurt met een speciale temperatuurcel.” Maar al met al verwacht De Boer weinig belemmeringen bij de marktacceptatie. “Ik denk dat over een jaar of 5 deze systemen gemeengoed zijn in verwarmingsland en hun plek zullen hebben opgeëist naast andere duurzame oplossingen.” 