Diversiteit

Het is allemaal geen nieuws meer: de installatiebranche speelt een prominente rol in de omschakeling naar een duurzame samenleving. Niet alleen nu maar minimaal de komende decennia. Sinds de vondst van de gasbel in Slochteren namen vooral de cv-ketels een dominante plaats in. Maar die tijd ligt nu achter ons. Vandaag gaat het vooral om de warmtepomp als er gesproken wordt over een alternatieve, duurzame manier van verwarmen.
Toch is het nog maar de vraag of die een zelfde dominante plaats zal gaan innemen als de cv-ketel ooit wist te veroveren. In de nieuwbouw lijkt dit er wel enigszins op, hoewel ook warmtenetten hier aan een opmars bezig zijn (zie het artikel ‘Duurzame restwarmte’ verderop in deze uitgave). Maar het is vooral de bestaande bouw waarin de warmtepomp niet altijd als ultiem alternatief tot zijn recht lijkt te komen. Dit ondanks het feit dat er steeds meer uitvoeringen verschijnen die juist voor dit segment een uitkomst kunnen bieden.
De tijd zal, zoals gebruikelijk, leren welke alternatieven de langste adem hebben. Maar één ding lijkt al zeker: er komt sowieso meer diversiteit in verwarming dan tot voor kort met de cv-ketel gebruikelijk was.