De spoelexperts

POWERFLUSHING

Magnetiet, wie kent het niet? Zwarte aangekoekte ijzerdrab, die je in klonten uit de verwarming haalt. Kan je er iets aan doen als installateur? Jazeker, Wilfred de Regt en Riccardo Ruggiero riepen er zelfs een speciale Academy voor in het leven.

Zo’n 15 jaar geleden hadden installateurs nog geen idee hoe ze roest en bacteriële aanslag moesten verwijderen uit radiatoren en vloerverwarming, vertelt De Regt. “Ze sloten een slang aan op het systeem en spoelden het vervolgens door met gewoon kraanwater, maar dat hielp voor geen meter.”

Luchtdoorlatend

“Alle warmte-afgiftesystemen zijn ten minste voor 10% luchtdoorlatend. Oude verwarmingsslangen laten sowieso meer lucht door dan hedendaagse varianten. Daarnaast zijn er nog steeds slangen in omloop die bij hogere temperaturen poreus worden. Bovendien kan er op verschillende manieren teveel zuurstof in de installatie komen. Denk maar aan lekkages of te frequent bijvullen. Als er ijzerdeeltjes losraken en in het water gaan rondzweven, leidt die zuurstof tot roestvorming. De deeltjes zakken naar het laagste punt en raken vastgekoekt aan de binnenkant van het systeem.”

Zwart en roodbruin water

“Magnetietvorming, te herkennen aan zwart water, is gewoon in een warmteafgiftesysteem. Uiteraard moet je wel ingrijpen, maar het probleem is relatief makkelijk te verhelpen. Het wordt pas zorgelijk als het water roodbruin gaat kleuren. Dat duidt op een hoge concentratie roest.”

Bacteriële slib

Naast roestvorming kan er een ander probleem optreden: slib. “Bij een hoge temperatuurinstallatie sterven de bacteriën. In een LT-systeem, zoals vloerverwarming kunnen ze daarentegen wel overleven. Geleidelijk aan ontstaat er bioslib, wat de PH-waarde en doorlaatbaarheid van een installatie op een negatieve wijze beïnvloedt.”

Finetunen

Als het systeem langzaam maar zeker dichtslibt door roest of biofilm, neemt ook het rendement af. “Met een Vr-ketel ging je gewoon harder stoken, maar nu Nederland massaal aan de Hr-ketel is, werkt dat niet meer. Tussen de aanvoer en retour zit slechts 20 graden verschil. De installatie moet schoon zijn, om de gewenste afgiftetemperatuur te halen.” Bij een vloerverwarmingssysteem luistert het nog nauwer, is de ervaring van De Regt. “Zeker als de klant zijn woning per zone wil kunnen regelen.” Vernauwingen in de slangen beïnvloeden direct het comfortniveau.

Academy

Collega Riccardo Ruggiero experimenteerde jaren geleden al met nieuwe technieken om radiatoren door te spoelen. De Regt had zich toen juist toegelegd op vloerverwarmingssystemen. Twee jaar geleden bundelden ze hun krachten en zetten ze de Powerflushing Academy op. Sindsdien bieden ze verschillende cursussen aan op trainingslocaties in Noord-Holland en Flevoland.

Spoeltechnieken

De cursus ‘Basis spoelen cv-installaties’ loopt als een trein, vertelt De Regt. “We brengen de deelnemers in feite verschillende spoeltechnieken bij. Bij een gesloten systeem zetten we de ketel en het expansievat uit. Vervolgens sluiten we een pomp met voorraadvat aan en sturen we een chemieoplossing met pulserende stootjes door de leidingen. Op die manier verwijder je ook aangekoekte resten. Bij een open systeem gaan we iets anders te werk. Ook hier gebruiken we een compressor die luchtstootjes geeft, maar we spoelen alleen met water. Chemie is uit den boze in dit geval, omdat we lozen op het openbare riool.”

Oplevering en onderhoud

Veel ellende kan voorkomen worden door bij de oplevering al een ‘softspoeling’ uit te voeren, vertelt De Regt. Zowel bij een vloerverwarming, als HT- en LT-radiatoren wordt dan eerst alle verontreiniging uit het systeem weggespoeld. Vervolgens voegt de installateur een preventieve oplossing toe aan het cv-water tegen corrosie en bacteriële opeenhoping. Alle verwarmingsoplossingen krijgen een magneetfilter om ijzerresten af te vangen. “Als de klant vervolgens iedere 2 à 3 jaar het systeem laat reinigen en de chemische samenstelling van het water en het magneetfilter laat controleren, kan je de levensduur van het warmteafgiftesysteem flink opschroeven.”

Regulier onderwijs

Met de Powerflushing Academy zijn De Regt en Ruggiero in een gat in de markt gesprongen. Volgens De Regt zal de vraag naar installateurs met verstand van zaken over spoeltechnieken alleen maar toenemen. Zeker omdat het regulier onderwijs nauwelijks aandacht besteedt aan het onderwerp. “En dat
is zonde. Vandaar ook dat we op termijn willen gaan samenwerken met ROCs.” 