Binnenklimaat Label

WELKE GEBOUWEN ZIJN AANTOONBAAR GEZOND?

De ambitie om een gezond binnenklimaat te realiseren is niet nieuw. De lancering van een Binnenklimaat Label is dat wel. Bba Binnenmilieu, TVVL en Binnenklimaat Nederland hebben dit label op 9 februari jl. officieel gelanceerd. Daarmee is er een onafhankelijk keurmerk voor een gezond binnenklimaat in kantoren gekomen. Door het Binnenklimaat Label te behalen, komt een gebouw in een database die aantoont welke gebouwen aantoonbaar gezond zijn.

Met het Binnenklimaat Label wordt dus in één oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft de eigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden. Vergelijk het met het energielabel dat aangeeft of een apparaat energiezuinig is of juist helemaal niet.

Gezond bouwen
Het idee voor het Binnenklimaat Label gaat terug naar 2018 toen Binnenklimaat Nederland ging samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf om technische eisen voor onder andere installatie, ontwerp en realisatie op te stellen. Uitgangspunt was om het voor het Rijksvastgoedbedrijf eenvoudiger te maken om bestekken te formuleren die inzetten op een comfortabel en gezond binnenklimaat. Naast de verschillende technische eisen kwam er ook aandacht voor het beperken van energiekosten en het duurzaam beheren van gebouwen. Want gezond bouwen of renoveren is mooi, maar het is wel de bedoeling dat een gebouw ook na oplevering een gezond binnenklimaat blijft houden.

Programma van Eisen Gezonde Kantoren
De volgende stap was de ontwikkeling van prestatie-eisen voor gezonde kantoren. Binnenklimaat Nederland, TVVL, RVO en het Platform Duurzame Huisvesting sloegen de handen ineen en ontwikkelden hiervoor het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Met deze PvE kwam er een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar vooral ook gezond en comfortabel moeten zijn. Centraal in het programma staan vier thema’s die van belang zijn voor een gezond binnenklimaat: lucht, licht, klimaat en geluid. Binnen het thema ‘lucht’ zijn bijvoorbeeld CO2-concentratie en luchtverversing belangrijk, net als spuiventilatie en luchtvochtigheid. Voor het onderdeel ‘klimaat’ wordt er bijvoorbeeld gekeken naar winter- en zomercomfort en tocht. Zo heeft elk onderdeel invloed op het binnenklimaat en daarmee ook op de gezondheid van mensen.

Klasse A: ‘zeer goed’
Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’. Met deze drie categorieën kan een opdrachtgever bij wijze van spreken zeggen: ‘Ik wil een kantoor in klasse A’. De PvE Gezonde Kantoren geeft praktische informatie en handvatten om de verschillende onderwerpen binnen de vier thema’s in te vullen en de gewenste beoordeling te halen. Daarnaast staan er tips in hoe een klasse C verbeterd kan worden naar klasse A.
Een belangrijk onderdeel van het PvE Gezonde Kantoren is ook het effect van het binnenklimaat op de productiviteit en het ziekteverzuim van mensen. Hiermee wordt duidelijk welke impact een maatregel heeft. Dat maakt het makkelijker om de juiste afweging te maken over welke duurzaamheidsdoelen in een gezonde werkomgeving doorgevoerd kunnen worden. Binnenklimaat Nederland en de partners willen dat zoveel mogelijk partijen aan de slag gaan met een gezond binnenklimaat. Het PvE Gezonde Kantoren is daarom gratis te downloaden op de website van Platform Binnenklimaattechniek.

Data geven inzicht
Om de richtlijnen uit het PvE Gezonde Kantoren verder te versnellen is er nu dus het Binnenklimaat Label gekomen. Het is ook een instrument om het binnenklimaat van een gebouw te kunnen monitoren en te toetsen. Het borgen en monitoren van vooraf gestelde prestatie-eisen is een belangrijk aspect van het label. Die data worden enerzijds verzameld door (sensor-)technologie en anderzijds door medewerkers om feedback te vragen. De volgende stap is om de resultaten in de praktijk te volgen en nieuwe kennis met elkaar te delen 

Binnenklimaat Label: in een oogopslag zien hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Meer informatie? Kijk op www.binnenklimaatlabel.nl.

Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren is via Platform Binnenklimaattechniek te downloaden
(www.pvegezondekantoren.nl).

Gezonde kantoren voor iedereen

De kantoormarkt is volop in beweging. Nieuwe kantoorpanden verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd, monumenten worden omgebouwd naar kantoren. De energieprestatie krijgt daarbij standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat kantoorpanden na de oplevering ook goed (genoeg) scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit? Lees er meer over op het Platform Binnenklimaattechniek, dat te vinden is op: www.binnenklimaattechniek.nl

Over Platform Binnenklimaat­techniek

Platform Binnenklimaattechniek is het online platform voor alle experts en professionals die te maken hebben met klimaatinstallaties. Het platform is bedoeld om te informeren en kennis te delen, maar ook om richtlijnen en praktische hulpmiddelen te geven over nieuwe systemen en technieken die bijdragen aan een gezond binnenklimaat.