Belang kwaliteitsborging

CV en drinkwaternet rechtstreeks op elkaar aangesloten zonder CA keerklep. Foto: Ron Bosch

In 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Volgens Ron Bosch, dga van technisch adviesbureau TIAB gaat dat ons nooit lukken als er geen behoorlijke kwaliteitsborging komt. En dat begint opmerkelijk genoeg al in de ontwerpfase.

De installateur wil een cv-ketel installeren, terwijl de klant uitdrukkelijk vraagt om een warmtepomp; tijdens de bouwfase zijn de rood gemarkeerde slangen voor warmwaterleidingen op, dus gaat de installateur verder met blauw gemarkeerde slangen. Zomaar enkele voorbeelden van missers uit de bouwpraktijk, waar adviseur Ron Bosch regelmatig tegenaan loopt.

Frustreren energieambities

Dergelijke fouten hebben niet alleen grote gevolgen voor het comfortniveau in woningen, ze frustreren ook nog eens de energieambities die we hebben als maatschappij, waarschuwt Bosch. “Vaak zijn de betrokken partijen zo obsessief bezig met het scoren van EPC-punten, dat ze nauwelijks oog hebben voor de daadwerkelijke eisen die een woning stelt. Trouwens, als de woning eenmaal is opgeleverd; wie komt er dan toetsen of aan de EPG-eisen is voldaan en na pakweg een jaar deze EPC eisen nog worden gehaald? Zo’n rating zegt in veel gevallen dus maar weinig.”

Geen begrafenis maar een feestje

Hoe moet het dan? Bosch: “Als je van een woningoplevering geen begrafenis wilt maken, maar een feestje, let dan als installateur op de volgende zaken:
Tijdens de ontwerp- en bouwfase:
– Het ‘opleveren’ begint in feite al tijdens de ontwerpfase. Stel de klant centraal en luister naar zijn wensen.
– Kijk met een kritisch oog naar jouw installatieconcept en pas het aan indien nodig.
– Blijf in gesprek met de klant, ook als alles niet naar wens gaat. Handel zijn vragen netjes en correct af.”

Voorschouw en oplevering

“Tijdens de voorschouw en oplevering moet de volgende procedure worden doorlopen:
- De koper wordt per brief verwittigd over de voorschouw van de woning.
- Tijdens de voorschouw wordt de woning grondig bekeken en worden eventuele gebreken op papier gezet. Zorg dat je hierbij aanwezig bent als installateur.
– Tijdens de oplevering zelf wordt de woning bekeken en een proces-verbaal van oplevering gemaakt. De koper of extern deskundige kan nog eventuele opleverpunten aangedragen.
– De gehele installatie en woning worden met de koper besproken, getest en er volgt een duidelijke uitleg.
– Tevens worden de meterstanden van gas, stroom en water genoteerd en ontvangt de koper een nieuwe set sleutels.
– Bij de oplevering kan de bewoner zich laten bijstaan door een extern deskundige.
– De naam van de extern deskundige wordt dan ook op het proces-verbaal van oplevering vermeld.

Controleer tot slot na een jaar of de EPG-norm nog wordt gehaald.” 