Alternatieve technieken

Op het moment van schrijven van deze column staan de kranten bol van negatieve berichten over alternatieve technieken. In dit geval doel ik op de ernstige zaak van verkeerd toegepaste alternatieve geneeskunst in een Duitse kliniek voor kankerbestrijding. Wat triest, mensen die de laatste strohalm grijpen en mogelijk door verwijtbare fouten zijn overleden. Ik heb veel mensen gesproken met een ernstige legionellabesmetting die wanhopig zijn over de gevolgen ervan. Recent hoorde ik weer vele verhalen op de laatstgehouden lotgenotendag van de Stichting Veteranenziekte.
Nog een link met Duitsland zijn de risico’s met betrekking tot het toepassen van alternatieve technieken om legionellavorming te voorkomen. Maar er is niets alternatiefs aan. Het gaat om specialistenwerk, niets anders dan een waterbehandelingsmethode.
Hoewel er goede regels zijn opgesteld werd en wordt er nog steeds wat afgerommeld. Direct na Bovenkarspel werden veel koper- en zilverapparaten in het geheim op onzichtbare plaatsen geïnstalleerd. Koste wat kost moest voorkomen worden dat men imagoschade zou oplopen. Het probleem was dat de toenmalige apparaten ongecontroleerd continu koper en zilver afgaven aan het drinkwater. Later is de apparatuur geperfectioneerd.
Als (oud) inspecteur ben ik geen voorstander van toevoegingen aan drinkwater. Ik ben er wel voor om deze apparatuur te plaatsen in installaties waar thermisch beheer en het aanpassen van bestaande installaties niet mogelijk is. Mijn uitgangspunt is en blijft een goed ontwerp afgestemd op het verbruik. Als dergelijke apparatuur toch wordt geplaatst, moeten de toegevoegde koper- en zilverionen binnen de normen blijven.
Tegenwoordig geven de apparaten pas ionen af wanneer er een waterstroom is (proportioneel gestuurd). Het werkingsprincipe is gebaseerd op het feit dat koperionen de celwand van de bacterie aantast (opent) en het zilver daarna de DNA-structuur onschadelijk maakt (de Romeinen wisten dit al). Conform het trapje van Inspectie Leefomgeving en Transport heeft thermisch beheer de voorkeur. Daarna fysisch beheer (filters en UV). Ook pasteurisatie van water is nog een optie.

Leo Bikker
BAC (Bikker Advies & Consultancy)
mbikker@chello.nl

Geef een reactie