“500 m2 inspiratie”

TOTAALCONCEPTEN

BENG, NOM, hybride oplossingen, installateurs worden van alle kanten bestookt met nieuwe duurzame concepten. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel vakmensen worstelen met de vraag hoe ze hun kennis op peil kunnen houden in deze drukke tijden. Technische Unie heeft er een oplossing voor gevonden.

Sinds november kan de installateur zich in het Zwolse ‘Inspiratiecentrum Duurzaamheid’ in een mum van tijd laten bijpraten over de trends. IZ nam de proef op de som en kreeg een rondleiding van Paula Reijnders, Manager New Business.

Hoge duurzaamheidsambities

Duurzaamheid is allang geen modewoord meer. Overheden, bedrijven en particulieren maken zich gezamenlijk hard voor een toekomstbestendige maatschappij, die op een verantwoorde wijze omgaat met natuurlijke hulpbronnen. Ook de bouwsector draagt haar steentje bij aan deze transitie. Zo wil het nieuwe kabinet de CO2-uitstoot met maar liefst 49% terugdringen voor 2030. De Bouwagenda zet eveneens hoog in. Het nationale innovatieprogramma voor de bouwsector wil in 2021 de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad hebben opgeschaald naar 100.000 woningen per jaar. Bovendien moeten tussen 2021 en 2030 een miljoen nieuwe energieneutrale woningen worden opgeleverd.

Capaciteitstekort

De vraag is alleen of we die doelstellingen wel gaan halen met de huidige capaciteit, die de bouwkolom kan bieden. Aannemers, architecten, adviseurs en installateurs verzuipen in het werk. Veel bedrijven en zeker de kleinere spelers hebben daardoor nauwelijks tijd om zich te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn om onze milieu- en energieambities te realiseren.

Totaaloverzicht

Internet biedt maar gedeeltelijk uitkomst. Hoewel het medium de informatievoorziening ontegenzeggelijk heeft vereenvoudigd en versneld, missen installateurs vaak het totaaloverzicht dat een beurs kan bieden. Of, een Experience Centre. Technische Unie heeft hier slim op ingespeeld door vorig jaar november een eigen ‘Inspiratiecentrum’ te openen, waarin de installateur een totaaloverzicht krijgt van de belangrijkste trends op het gebied van verduurzaming.

Indeling

“We hebben het over 500 m2 inspiratie”, vertelt Paula Reijnders, Manager New Business.
Als de bezoeker de hal binnentreedt, ziet hij aan zijn linkerhand verschillende ruimtes met duurzame totaalconcepten en aan zijn rechterhand een reeks innovatieve oplossingen tentoon gesteld. Vlak voor de achterdeur staat een kubus, waarin je de werking van LED aan den lijve kan ervaren. De aanpalende hal is ingericht als trainingsruimte.

Trias Energetica

De bezoekers maken meestal hetzelfde rondje. Ze beginnen links, waar uitgelegd wordt wat de befaamde Trias Energetica inhoudt. Deze driestappenstrategie om tot een duurzaam ontwerp te komen werd in 1979 bedacht aan de TU Delft en heeft sindsdien breed ingang gevonden in de Nederlandse bouwkolom.

Stappenplan

De Trias Energetica bestaat uit de volgende stappen:
Ten eerste, beperk het energiegebruik door verspilling tegen te gaan; kies bijvoorbeeld voor een compacte gebouwvorm en/of isoleer gevels en daken. De tweede stap is om maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bijvoorbeeld door zonneboilers en zonnepanelen te installeren. De laatste stap is om een resterende energievraag zo efficiënt mogelijk in te vullen met fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming of de leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen te beperken. Naast een uitleg van de Trias Energetica toont de groothandel ook voorbeelden van relevante oplossingen. Zo zijn er onder andere pv-panelen te zien.

Hybride systemen

In de aangrenzende ruimte is volop aandacht voor hybride systemen. Volgens Reijnders gaan dergelijke oplossingen een enorme vlucht nemen de komende jaren. Logisch, “want gas is nog de dominante verwarmingsvorm. Ik denk dat dit nog 10 tot 15 jaar een rol speelt”. Hybride systemen vormen een schakel tussen traditionele gasgestookte oplossingen en volledig duurzame varianten. Naast warmteopwekkers laat deze kamer ook afgiftesystemen zien. “We willen een zo compleet mogelijk beeld geven”, vertelt Reijnders. “Technische Unie wil geen voorkeur uitspreken voor oplossing A of B.” Dus, zijn er niet alleen ltv-radiatoren te zien, maar bijvoorbeeld ook convectoren.

BENG

In de derde ruimte is volop aandacht voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Vanaf 2020 vervalt de EPC-norm om plaats te maken voor de BENG-eisen. Het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur en niet-gebouwgebonden installaties vallen buiten de scope van BENG, vandaar ook de term ‘bijna energieneutraal’. In de ruimte is volop aandacht voor totaalconcepten waarmee het energiegebruik drastisch kan worden teruggebracht. Zo toont Technische Unie onder andere een lucht-water warmtepomp, die gekoppeld kan worden aan een wtw-unit, lt-radiatoren, buffervat en ventilatie-unit.

Zakelijke kant

Veel opdrachtgevers huiveren voor de kosten die verduurzaming met zich meebrengt. Ook daaraan wordt aandacht besteed. Fabrikanten, leveranciers, groothandels en installateurs bedenken al volop innovatieve financiële constructies en contractvormen om de aanloopkosten met zachte leningen te dekken en de systeemprestaties te garanderen. Op die manier hoopt men de klant makkelijker over de streep te kunnen trekken.

NOM-woning

De aangrenzende ruimte is gewijd aan de NOM-woning. Hoewel de term al enige tijd rondzingt in de installatiebranche, lijkt het aantal installateurs dat al daadwerkelijk ervaring heeft opgedaan met het concept beperkt. Nul op de Meter betekent in feite dat de energie die gedurende een jaar wordt gebruikt voor gebouwgebonden en huishoudelijke doeleinden wordt gecompenseerd met eenzelfde hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Technische Unie laat zien hoe dat doel kan worden bereikt. Onder andere door de inzet van grondgebonden warmtepompsystemen, zonnecollectors, elektrische radiatoren en panelen. Blikvanger is de ComfoCool van Zehnder, een totaaloplossing voor luchtbehandeling en ventilatie met warmteterugwinning. Dergelijke totaaloplossingen maken al langer opgang in de branche. Ze spelen in op de aangescherpte energie- en binnenklimaateisen die voortvloeien uit NOM- en BENG-concepten.

Trainingen

We zijn beland bij de achterdeur van de inspiratieruimte. In de aangrenzende hal worden trainingen gegeven aan installateurs. Hier kunnen ze bijvoorbeeld leren om PV-systemen aan te leggen op daken, welke omvormers er op de markt zijn en ga zo maar door. Reijnders: “We peilen veel belangstelling onder de doelgroep voor onze trainingen. Op dit moment mikken we op zo’n 3 à 4 groepen per jaar, zeg in het totaal een man of 100.”

LED

Ze wijst naar de rechterkant van de inspiratieruimte, er staat een grote kubus. Binnenin wordt een demonstratie gegeven van verschillende LED-toepassingen voor de woningbouw, Retail en industrie. De bezoeker kan er ervaren welke invloed verschillende kleuren, kleurtemperaturen en de intensiteit van licht hebben op de sfeer en het arbeidsproces. Ook is er uiteraard aandacht voor de energiebesparing die LED-verlichting met zich meebrengt.

CO2

We lopen nog even snel langs de rechterwand. Er staan interessante noviteiten opgesteld, zoals een zonnecollector zonder boilervat van Caldemar. In de collectoren zitten Phase Changing Materials, die de warmte beter vasthouden, zodat er via een warmtewisselaar heet water kan worden afgegeven aan koperen leidingen. Ook toont Technische Unie slimme software-oplossingen waarmee monitoring wordt gekoppeld aan prestatiecontracten. Maar het toetje en volgens de groothandel belangrijkste blikvanger is voor het laatst bewaard; een warmtepomp met natuurlijk koudemiddel (CO2) die geschikt is voor hoge temperatuur afgifte systemen. Ideaal voor renovatieprojecten.

Dynamisch

De Inspiratieruimte van Technische Unie heeft geen statische indeling, vertelt Reijnders. Er wordt geanticipeerd en ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Leidraad blijft dat de installateur snel overzicht krijgt van technische ontwikkelingen en de regelgeving die eraan verbonden is. En daar is de Technische Unie tot nu toe met vlag en wimpel in geslaagd 