Zelf elektriciteit opwekken

DE TRANSITIE DOOR MET CHEAPPOWER4U, GASENGINEERING EN EC POWER

Het verduurzamen van woningcorporaties en VvE’s brengt uitdagingen met zich mee, zeker voor de bestaande bouw. Een van deze uitdagingen is het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Bij de productie van elektriciteit in Nederland komt nog altijd zeer veel CO2 vrij. Dit komt doordat de restwarmte van het productieproces vaak niet gebruikt wordt. Cheappower4U biedt hiervoor een oplossing: het plaatsen van een kleine, lokale elektriciteitscentrale waarmee eigen elektriciteit en (rest)warmte wordt opgewekt.

Wat doet Cheappower4U?
De missie van Cheappower4U is het helpen van haar klanten in de verduurzaming van centraal gestookte complexen. Bewoners produceren zelf hun elektriciteit en maken gebruik van de restwarmte. Dit gebeurt via het plaatsen van een warmte/krachtkoppeling (WKK) in de stookruimte. De WKK is geproduceerd door de Deense fabrikant EC Power. Qua techniek komt dit overeen met een elektriciteitscentrale, maar dan op kleine schaal. Het grote verschil met de reguliere centrale is dat door het gebruiken van de restwarmte, een veel beter rendement in de energievoorziening ontstaat.
De elektriciteit wordt via de specifieke techniek verdeeld over alle woningen en kent fiscaal dezelfde regels als de opwek van zonnestroom.
Cheappower4U heeft hiertoe zelf een stroomverdeler ontwikkeld; voor de WKK een unieke toepassing in Nederland. De restwarmte wordt gebruikt om het wooncomplex te verwarmen (al dan niet inclusief het tapwater).
Naast het plaatsen van de techniek biedt Cheappower4U ook financiële ontzorging, door de investeringen van de installatie voor haar rekening te nemen. Ook onderhoud en technisch risico liggen volledig bij Cheappower4U. De gebruikslasten van de installatie worden gedurende de gebruiksperiode betaald vanuit de besparingen die hij bij de gebruikers oplevert. Daarmee wordt de verduurzaming van dit soort complexen zeer laagdrempelig en kunnen de vermeden investeringen worden gebruikt voor andere aandachtspunten in het wooncomplex.

Waarom Cheappower4U?
 Financieel interessant gebruikersmodel doordat de vergoeding voor het gebruik van de WKK onderdeel wordt van de bestaande energielasten. De WKK zorgt er namelijk voor dat de huidige energielasten dalen. Deze besparing dekt ruimschoots de vergoeding voor het gebruik van de WKK en verlaagt daarmee de energielasten van de gebruikers.
 Door het zelf opwekken van energie bent u vrijgesteld van energiebelasting.
 De lokale opwek zorgt voor een CO2-reductie van gemiddeld 30% op de totale energievoorziening. Hierdoor verbeteren doorgaans de energielabels van de woningen met 2 tot 4 stappen.
 Als collectief heeft u inzicht in uw opgewekte stroom via het online platform van Cheappower4U.
 Ontzorging in de energievoorziening, onderhoud en technisch risico van de installatie ligt bij Cheappower4U en is voor 15 jaar gegarandeerd.
 De infrastructuur die Cheappower4U aanlegt kan naar de toekomst toe ook prima voor andere technieken worden ingezet. Dit biedt de VvE of woningcorporatie alle ruimte om in de toekomst (na de eerste contractperiode) indien gewenst te switchen naar een andere techniek.

Meer informatie:

Gasengineering GHP
Vlasakker 8
3417 XT Montfoort
Tel. 0348 413 485
e-mail: info@gasengineering.nl
www.gasengineering.nl