warmtepompen en problemen in de meterkast

Vanuit Nederlandse wetgeving (selectiviteit) zit er een limiet aan het aantal ampèrezekering die geplaatst kan worden na de hoofdaansluiting. Doorgaans beschikt een woning over een 3x25A hoofdaansluiting en vanuit selectiviteit wordt er een factor 1,6 gevraagd t.o.v. de huiszekeringen. Hiermee kom je tot een limiet van een 16A zekering.
Bij enkelfase warmtepompen tot 6 kW is dit geen probleem, hier volstaat de 16A zekering en kan deze gewoon toegepast worden. Vanaf ±8 kW warmtepompen zie je echter bij veel merken dat hier een 20A zekering nodig is en vanaf ±10 kW een 25A zekering. Beide zullen niet voldoen om selectiviteit in de meterkast te handhaven. De warmtepompen zelf gebruiken als opgenomen elektrisch vermogen lang niet het maximale van wat dit kan leveren, maar dit zal te maken hebben met startstromen die dermate hoog oplopen dat deze zekering nodig is.
In de praktijk ben ik al diverse oplossingen tegen gekomen. Of de selectiviteit wordt genegeerd en er zit een 20A achter een 25A aansluiting, of er zitten twee 16A zekering aan dezelfde kabel om aan de selectiviteit te voldoen maar effectief creëren ze eigenlijk een te grote zekering.
Om aan selectiviteit te voldoen zal de hoofdzekering verzwaard dienen te worden. Dit neemt dermate vastrechtkosten met zich mee dat het hele voordeel van het weghalen van de gasmeter verdwijnt. Daarnaast kan gekeken worden om naar een driefase-warmtepomp over te gaan die met 3x16A zekering voldoet. De vraag is echter of het verwarmingsvermogen dan niet teveel wordt voor de woning. Een laatste optie is wellicht om voor iedere woning een fase aan te wijzen waarop alleen de warmtepomp aansloten mag worden en de selectiviteit vervalt, waardoor de hoofdzekering effectief de warmtepompzekering wordt. Dit is echter aan de regelgever en/of netbeheerder.

Tim Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]