Ventilatiefouten

VAN VERVUILD LUCHTVENTIEL TOT ONZORGVULDIG INSTALLEREN

Een zwaar vervuild luchtventiel, doordat er geen onderhoud aan de installatie is uitgevoerd. Het gevolg: geen luchtverplaatsing maar wel overmatig energiegebruik door een draaiende ventilator die geen functie heeft.

We zien tegenwoordig de meest ingewikkelde installaties ontwikkeld worden om de duurzaamheidsvraag te beantwoorden. Een perfecte ventilatie in de woning wordt hierdoor dan ook steeds belangrijker. Maar is de installatie altijd correct toegepast?

Er zijn voldoende normen/richtlijnen om te komen tot een prachtige installatie. Normen en richtlijnen die in de loop der jaren zijn aangescherpt voorkomen niet dat reeds aangelegde installaties ook daadwerkelijk optimaal presteren. Daar kom je achter op het moment dat er klachten aan installaties gaan ontstaan en dat is vaak te laat.

Onjuiste toepassing

De uiteindelijke gebruiker meldt een klacht maar kan deze moeilijk omschrijven. Vaak wordt dit veroorzaakt door onvoldoende technische bagage van de installatie of verkeerde voorlichting. Bij ventilatiesystemen zien we dit probleem zeker terug. Dan is het vaak een complete verrassing wat je in de praktijk tegen gaat komen.

Slechte installaties bestaan niet

Heel vaak zijn de klachten terug te voeren op het onjuist toepassen van het product. Daarmee worden alle marktpartijen, van fabrikant tot gebruiker, een groot te kort gedaan.
Vaak worden discussies gevoerd over het soort ventilatiesysteem en wat hierin de beste keuze is. Slechte installaties bestaan dan ook niet, maar wel slechte toepassingen, zoals de foto’s in dit artikel laten zien. Slechte toepassingen zijn overigens een verantwoordelijkheid van iedereen.

De hierna volgende foto’s en het begeleidend commentaar zijn afkomstig van Wout Schouwstra, technisch commercieel manager bij Airhome Ventilatieservice uit Ter Apel 

Slecht geïsoleerde ventilatiekanalen in combinatie met een slechte montage. Het gevolg: condensproblemen.

 

Het rechterkanaal is aangesloten op de centrale hoofdschacht. Helaas is dit ook de aaanzuigkant van de ventilatie-unit en niet de uitblaaskant. Met andere woorden de woning krijgt lucht toegevoerd vanuit de centrale schacht. Het gevolg: een slechte binnenluchtkwaliteit.
De condensafvoer van de WTW-unit is wel aangesloten maar niet correct. Het water moet eerst een hoog niveau in de unit bereiken voordat het uit de unit kan stromen. Een groot risico voor de elektrische inhoud van de unit.
De perszijde van de ventilatie-unit is naar het plafond gericht. Omdat de verbinding van de unit en het kanaal niet luchtdicht gemaakt kon worden heeft men de randen van de unit maar afgewerkt met pur. Het gevolg: stankoverlast in de berging.

 

De pijpdakventilator is hier nooit aangesloten geweest. De bewoners klaagden over een slechte ventilatie in de woning.
Weer een voorbeeld van onzorgvuldig installeren. De bocht in de flexibele slang zorgt voor meer weerstand dan nodig is. In het kader van duurzaamheid moet er altijd voor lage systeemweerstanden worden gezorgd, zodat ventilatie kan plaatsvinden tegen een zo laag mogelijk energiegebruik.
De bewoner klaagde over een piepend geluid van de wasemkap. Na demontage van het kanaal konden we deze gevleugelde vrienden de vrijheid teruggeven. Ze konden hier komen omdat de dakdoorvoer niet goed was geplaatst.

 

De condensafvoer aan de WTW-unit is niet correct geïnstalleerd. De slang ontbreekt op de unit en dit is opgelost door een trechtertje onder de unit aan te brengen. Maar nu wordt lucht via het condensgaatje aangezogen, waardoor het water moeilijk uit de unit kan stromen. Lukt dit wel dan moet je geluk hebben dat het op de juiste plek terechtkomt.
De woonhuisventilator is aan aanzuigkant niet aangesloten. De afdichtingsdop zit nog op de ventilatie-unit. Het gevolg: slechte ventilatie in de woning.
Zolderverdieping waar zeer spaarzaam met vaste kanaaldelen is gewerkt. Daardoor is het ventilatiesysteem niet te onderhouden en zijn de kanaalweerstanden zeer hoog. Het gevolg: slechte ventilatie in de woning.

 

Deze ventilatie-unit is niet juist aangesloten en de lucht wordt aan de linkerzijde van de dakdoorvoer aangezogen terwijl dit uitblaaskant is. Hierdoor wordt er geen lucht afgezogen in de woning maar lucht van buiten ingeblazen in toilet, badkamer en keuken.
Ook hier een flexibele verbinding die de ventilatiecapaciteiten verminderd. Daarbij is deze verbinding zeer beschadigingsgevoelig met als gevolg luchtlekkage en een hoger energiegebruik om tot een goede ventilatie te komen.