Toekomstplannen

Afgelopen Prinsjesdag zagen we één centrale boodschap terug: het roer moet echt om. We moeten sneller de gebouwde omgeving verduurzamen, de vruchten plukken van digitalisering en de energietransitie écht handen en voeten geven. En daar staan wij als sector voor aan de lat. Helaas is het debat vaak een kinderspel van welles/nietes; u heeft het misschien wel gezien. Je zou Kamerleden bijna uitnodigen een dag op stap te gaan met een vakman of vakvrouw!
De plannen voor 2023 liggen in politiek Den Haag dus klaar. Maar als sector kijken we nog verder en willen we voorbereid zijn op de toekomst. Daarom hebben we de toekomstverkenning CONNECT2030 geschreven. Essentie: er gebeurt veel in de wereld. Denk aan thema’s als energie, gezondheid, veiligheid en de circulariteit. En hierbij speelt techniek een doorslaggevende rol. Helemaal voorspellen hoe de ontwikkelingen gaan, kunnen we als sector niet. De werkelijkheid is soms grillig en afhankelijk van vele factoren, kijk naar de huidige energiesituatie en inflatie. Maar wat we wel met elkaar kunnen doen is nadenken over hoe vakmannen en vakvrouwen klaar kunnen staan voor die toekomst en mee kunnen groeien. Daarom is er in CONNECT2030 veel aandacht voor de vraag hoe vakmensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Maar ook hoe we de digitalisering in de sector organiseren. Niet alleen onze diensten en producten moeten toekomstbestendig zijn, maar ook wij als sector. Dat kunnen we niet alleen; we hebben onze partners nodig. En de vakmensen van de toekomst. Ik ben dan ook erg blij dat er extra aandacht is voor de mening van jongeren.
De volgende uitdaging voor ons is de woorden op papier om te zetten naar concrete acties. En dat is precies wat we de komende tijd gaan doen. Vooral samen met u; met de bedrijven; met de vakmensen. Maar ook met het onderwijs, de politiek en wetenschap. Samen van woorden naar daden.

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek