Steeds meer hybride

“DE WEG NAAR VERDUURZAMING LIGT BIJ DE VAKMENSEN”

Over drie jaar, vanaf 2026, zijn huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel verplicht om een duurzamere optie te kiezen. Dat kan een hybride of een volledig elektrische warmtepomp zijn. De consument lijkt echter niet te wachten op die verplichting: in 2022 werden er ruim 100.000 geplaatst, een toename van 37 procent in vergelijking met 2021. Waar gaan deze ontwikkelingen naartoe? In gesprek met Peter van Gameren, bestuurslid van de Vereniging Warmtepompen en directeur bij Itho Daalderop.

De wereld is het afgelopen jaar flink veranderd en dat voelen de mensen. Van Gameren is er helder over: “De consument heeft het afgelopen jaar helaas moeten ervaren wat de gevolgen zijn van een oorlog. Met de crisis in de Oekraïne hebben we de energieprijzen dramatisch zien stijgen. En dat heeft de consument aan het denken gezet en de keuze laten maken voor duurzamere oplossingen, zoals de warmtepomp.” Het is een versnelling, want vanuit de overheid worden al verschillende instrumenten ingezet om de consument een duurzame keuze te laten maken.

Samen
Al eerder werd coalitie HR-Hybride opgericht. De coalitie bestaat uit Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen, Natuur en Milieu en Netbeheer Nederland. HR-Hybride pleit voor de plaatsing van minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen tot 2030. Dit moet een besparing opleveren van 1,3 tot 2,6 megaton CO2. Zo’n besparing is een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de aangescherpte CO2-eisen van 55% van de Europese Unie.

Verschuiving
Peter van Gameren is ambassadeur van deze coalitie. “Het was voor mij duidelijk dat de hybride warmtepomp in de bestaande bouw het verschil kan maken. Daar geloven we als bedrijf ook in. Innovatie heeft zich daar ook juist op gericht de afgelopen jaren. Met Vincent hebben we als Itho Daalderop laten zien dat het kan. En inmiddels zien de we vraag groeien. Dus ja, ik voel mij een onderdeel van deze maatschappelijke coalitie en zal dat ook overal uitdragen. En met de groei van het aandeel warmtepompen vorig jaar, voel ik die opdracht nog meer. Er is een verschuiving gaande, en dit moment moeten we pakken.”

Bewust
Is het alleen een kwestie van energieprijzen? Van Gameren is helder: “Nee. We zien ook dat de consument bewuster wordt van de impact van fossiele brandstoffen. Het klimaat komt elke dag wel terug in het nieuws. En vooral ook dat je zelf het verschil kan maken. Als dan ook de overheid, zoals nu, bewustwording voedt met extra ondersteuning om een duurzame keuze te maken… Ja, dan zijn de voorwaarden optimaal. Ik denk echt dat we gaan terugkijken op deze jaren als het moment waarop we de bestaande woningen toekomstproof hebben gemaakt, oftewel duurzaam. Het jaar 2022 is nog maar het begin.”

Mooie oplossing
Natuurlijk lagen er al de plannen voor aardgasvrije woonwijken. Maar juist met de hybride warmtepomp kunnen de woonwijken die voorlopig niet aardgasvrij worden, een mooie oplossing worden geboden. In een later stadium kunnen deze woningen alsnog aardgasvrij worden gemaakt. “Maar laten we tot die tijd de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken”, vertelt Van Gameren. “Dan profiteert de huizenbezitter of huurder bovendien direct van een lagere energierekening. En die bewustwording en verantwoordelijkheid zien we ook steeds meer bij woningcorporaties en projectontwikkelaars.”

Verschil maken
Met goede producten en de juiste mensen kan het echt verschil worden gemaakt. Van Gameren hierover: “Wat we wel eens vergeten, is dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving de meeste impact heeft. Er ligt dus een mooie taak. En natuurlijk is dat niet alleen de installatie van de warmtepomp. Het gaat om meer, denk aan isolatie.”

Nieuwbouw
Naast de bestaande bouw is er ook de nieuwbouw, vervolgt Van Gameren. “Daar zien we eigenlijk dat het al geheel de gewoonte is om te kiezen voor de duurzame optie. Maar tegelijkertijd is er in de nieuwbouw mede door de stikstofcrisis een achterstand. Het aantal nieuwe woningen blijft dus achter en projecten worden uitgesteld. Tijdelijke huisvesting groeit. En ook hier hebben we als producenten een rol!”

Vakmensen
De weg naar verduurzaming ligt natuurlijk bij de vakmensen zelf. Zijn deze er voldoende? Van Gameren: “Daar moet je goed over nadenken. Je wilt veel als samenleving, als bedrijf. Maar het moet ook te doen zijn. Je moet door een leercurve heen. Vakmensen moeten met nieuwe producten gaan werken. Maar als je innoveert, moet je ook daar over nadenken. We hebben bij Vincent heel bewust gekeken hoe we het werk ook simpel kunnen houden. Dat wil zeggen: niet onnodig moeilijk. Want iedereen blijft een vakman of vakvrouw.

Relatief simpel
En dat is gelukt met deze hybride warmtepomp. We hebben met standaardisatie geprobeerd een duidelijk werkproces voor de installateur in te richten. Dit werkproces roept geen drempels op en is daarnaast relatief simpel, en hierdoor gemakkelijk over te dragen. Het voordeel is dat ook jonge vakmensen direct met hun werk kunnen bijdragen aan de verduurzaming van woningen. Want vergis je niet: een hybride warmtepomp levert direct een besparing op tot 70% op het aardgasverbruik voor verwarming.”

Optimist
Peter van Gameren zal zich als bestuurslid van de Vereniging Warmtepompen en ambassadeur van de coalitie HR-Hybride blijven inzetten voor de verduurzaming van woningen. “We hebben een verantwoordelijkheid als branche om de groei van 2022 te blijven versnellen. En als Itho Daalderop zeg ik dat we hiervoor een prachtig product hebben, maar dat wij ook moeten blijven innoveren. En als mens zeg ik, we hebben de opdracht de wereld beter achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.” Ben je optimistisch? “Absoluut!”, besluit Van Gameren. “Ik vind het bijna een rare vraag. We hebben tenslotte alles in handen om het verschil te maken!” 