Rendabel

Vorig jaar besloot het kabinet gas duurder en stroom goedkoper te maken om Nederlandse huishoudens van het gas af te krijgen. Dit maakt het sneller rendabel te investeren in energiezuinige verwarming, is de gedachte hierachter. Afgelopen maand concludeerde het PBL echter dat ‘met de huidige investeringslasten en regelingen verduurzamen voor vrijwel niemand rendabel is.’
De pijn zit ‘m in het woordje rendabel. We moeten met z’n allen van het gas af om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Maar kennelijk moet dat wel iets opleveren, financieel gezien dan. Anders is de meerderheid niet bereid om een steentje bij te dragen.
De bal ligt daarmee bij de installatiebranche, want van de overheid valt in de coronacrisistijd weinig extra’s te verwachten. De branche zal met innovaties moeten komen die wel ‘rendabel’ zijn. Een hele uitdaging, want iedere innovatie is per definitie in eerste instantie duur totdat deze in grote hoeveelheden wordt toegepast.
Die uitdaging gaat de branche al geruime tijd aan. Verwarmen met waterstof, elektrisch verwarmen; initiatieven zijn er volop. Waartoe dat leidt weten we nog niet, maar laten we daar op zijn minst optimistisch over zijn.