PVT

CONCURRENT VOOR DE STAND ALONE WARMTEPOMP?

Voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen met een warmtepomp vormt de buitenunit vaak een struikelblok. Met een PVT-warmtepomp en PVT-panelen op het dak is geen buitenunit nodig, waardoor geluidsoverlast tot het verleden behoort. Hoe werkt het PVT-systeem en wat zijn de voordelen? Expert Triple Solar legt uit.

Het PVT-systeem bestaat uit een PVT-warmtepomp en PVT-panelen. Deze voorzien je woning van verwarming of koeling, warm water en elektriciteit. PVT-panelen wekken elektriciteit en warmte op. De voorkant van het PVT-paneel bestaat uit zonnecellen (PV). De achterkant van het paneel is een thermische wisselaar (T) en onttrekt warmte uit de buitenlucht en het paneel. In alle seizoenen, 24 uur per dag, ook bij bewolking of vorst.

Werking
De PVT-panelen zijn de energiebron voor de PVT-warmtepomp. De onttrokken warmte uit de PVT-panelen wordt door leidingen naar de PVT-warmtepomp geleid. De verdamper in de warmtepomp gebruikt deze warmte om het koudemiddel in de PVT-warmtepomp te verdampen. De elektrische compressor in de warmtepomp perst het dampvormige koudemiddel samen. Door dit proces stijgt de druk van het natuurlijke koudemiddel propaan en neemt de temperatuur toe. Het hete dampvormige koudemiddel condenseert in de condensor, geeft warmte af aan het cv-water, dat dan naar de verwarmingsinstallatie of boiler gaat. De afgegeven warmte is nu geschikt voor verwarming en warm tapwater. De transportvloeistof keert terug naar de verdamper om het proces te herhalen.

Propaan
De Triple Solar PVT-warmtepomp 3.5 gebruikt het natuurlijke koudemiddel propaan (R290). Dat werkt efficiënt bij lagere temperaturen tot een buitentemperatuur van -10 °C en kan hoge aanvoertemperaturen tot 70 °C maken. Dit maakt verwarmen via radiatoren ook mogelijk en een preventieve wekelijkse elektrische ‘legionellacyclus’ voor het warmtapwater overbodig.

Van hybride naar gasloos
Er zijn twee manieren om het PVT-systeem te installeren: hybride en all-electric. Voor slecht of matig geïsoleerde woningen biedt het hybride systeem direct 60-80 % gasbesparing, zonder een ingrijpende verbouwing. De PVT-warmtepomp levert hoge aanvoertemperaturen, waardoor radiatoren behouden kunnen blijven. Bij een hybride installatie komt de PVT-warmtepomp naast de huidige cv-ketel, met 3 PVT-panelen op het dak als bron. Dit resulteert in 60 % gasbesparing. Voeg een warmwateropslag toe in de vorm van een thermische batterij voor maximaal 80 % besparing. Wanneer het huis wel goed geïsoleerd is, kan het systeem worden uitgebreid naar all-electric. Met extra PVT-panelen en een tweede PVT-warmtepomp die de cv-ketel vervangt wordt 100 % gasbesparing bereikt. Bij all-electric zijn er 4 PVT-panelen per PVT-warmtepomp op het dak als bron nodig.

De installatie
Eerst wordt de warmtevraag van de woning bepaald met een warmteverlies berekening van het huis. Op basis hiervan wordt het PVT-installatieconcept bepaald en ingetekend. Indien nodig worden extra PV-panelen overwogen. Vervolgens gaat een installateur naar de locatie voor een schouwing. Na de schouwing wordt de benodigde informatie in een app ingevuld en het benodigde materiaal bepaald en besteld.

Vervolg
Voor het plaatsen van PVT-panelen buiten doorloopt men een stappenplan. Eerst worden een steiger opgezet en valbeveiliging geplaatst om het dak gereed te maken voor de installatie. Vervolgens zet de monteur de dakhaken uit, waarop montagerails worden bevestigd. Daarna plaatst hij de omvormers of optimizers, waarna de PVT-panelen en PV-panelen worden bevestigd. Ten slotte zorgt hij voor de aanleg van het leidingwerk, inclusief de benodigde dakdoorvoer.

Binnendeel
De monteur hangt eerst de PVT-warmtepomp op aan de muur, sluit vervolgens de interface aan en installeert de OpenTherm kamerthermostaat. Daarna wordt het hydraulische gedeelte uitgevoerd, waarbij het binnenleidingwerk geïsoleerd wordt. Dit omvat ook het afpersen, vullen, spoelen en ontluchten van het systeem, zowel binnen als buiten. Ten slotte worden de omvormers/optimizers in de meterkast aangesloten, waarmee de binneninstallatie van de PVT-warmtepomp is voltooid.

In Bedrijf Stellen
Wanneer alle stappen zijn doorlopen, volgt de inbedrijfstelling van de installatie, een IBS. Allereerst wordt een account aangemaakt, waarmee wordt ingelogd en de instellingen van de warmtepomp worden geconfigureerd. Hierna wordt contact opgenomen met Triple Solar om te verifiëren of alle waarden correct zijn ingesteld.

Monitoring
De PVT-panelen zijn onderhoudsvrij. Via intelligente monitoring is het mogelijk om de PVT-warmtepompen op afstand te diagnosticeren, zodat de installateur niet hoeft uit te rijden.

Duur installatie
De tijd voor het aansluiten van een PVT-systeem is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het systeem, de omvang van de installatie, de ervaring van de installateurs en specifieke omstandigheden ter plaatse. Over het algemeen kan een eenvoudige installatie enkele dagen tot een week duren.
Bij de Triple Solar Academy kan een 1-daagse installatietraining worden gevolgd. Tijdens deze training komt alles aan bod over het innovatieve PVT-systeem en hoe deze op een professionele manier geïnstalleerd kan worden.

Voordelen
De voordelen van dit systeem ten opzichte van andere duurzame oplossingen zijn divers. Het systeem onderscheidt zich doordat het geen buitenunit heeft, waardoor er geen geluidsoverlast is. Bovendien werkt het systeem het hele jaar door en 24 uur per dag. Het heeft geen onderhoud nodig en is geschikt voor elk type dak. Een extra voordeel is dat het PVT-systeem zowel warmte als elektriciteit levert, waardoor het ook voorziet in elektriciteitsbehoeften. Het PVT-systeem gebruikt 30 % minder stroom ten opzichte van een luchtwatersysteem.

Toekomst
De warmtepomptechnologie zal op het gebied van verwarming een steeds grotere rol gaan spelen doordat fossiele brandstoffen zullen worden uit gefaseerd. De PVT-markt zal hiermee nog verder groeien, omdat het PVT-systeem een efficiënt alternatief is ten opzichte van de lucht/water- en grondgebonden warmtepomp systemen. Ook de politiek helpt mee aan de groei van PVT dankzij geluidseisen die worden gesteld aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Daarnaast zijn grondboringen volgens de wet- en regelgeving niet overal toegestaan en gelden er steeds vaker beperkingen in bepaalde gebieden.

Uitdaging
De grootste uitdaging voor de markt is nog steeds het gebrek aan getraind installatiepersoneel. Dit kan alleen worden opgelost met warmtepompinstallatie trainingen. Des te meer installateurs getraind zijn, des te meer warmtepompen er zullen worden geïnstalleerd. De andere uitdagingen in de markt van duurzame energiesystemen liggen op het gebied van kwaliteit, levensduur en TCO. Een warmtepompsysteem moet minimaal 20-30 jaar functioneren en zichzelf in die periode ruimschoots terugverdienen, hieraan voldoet het PVT-systeem ruimschoots 

 

Thermische batterij met propaan PVT-warmtepomp

Onlangs heeft Triple Solar haar nieuwste innovatieve product, de Thermische Batterij, gelanceerd. De energiezuinige warmtebatterij wordt gecombineerd met de Triple Solar PVT-warmtepomp 3.5 en vervangt de traditionele warmwaterboiler. In vergelijking met een traditionele warmwaterboiler is de Thermische Batterij tot wel vier keer kleiner en past daardoor in elke woning.