Niet aarzelen

De warmtepomp blijft de gemoederen in de samenleving bezighouden. Het gaat dan veelal niet om de techniek die erachter schuilt maar meer om vragen als: is dit nu echt hét alternatief, kan ik in mijn huis wel een warmtepomp toepassen en verdien ik mijn investering ooit terug? Vragen die ervoor zorgen dat de consument vooralsnog aarzelt om massaal over te stappen op dit duurzame alternatief. Tenminste, als die vragen door de installateur en installatieadviseur niet adequaat worden beantwoord.
De consument aan de warmtepomp helpen vereist dus vaardigheden, die voor het verkopen en installeren van cv-ketels nooit nodig waren. In het artikel ‘Duurzaamheid verkopen’ op pagina 40 in deze uitgave meer hierover. Wat vooral blijkt: informatieverstrekking is zo belangrijk.
Maar in IZ willen we natuurlijk (of juist) ook de technische kant van warmtepomp belichten. Dan gaat het bijvoorbeeld om rendement,
wel/niet moduleren of warmteverlies. Niet dat de warmtepomp een nieuw product is, verre van dat. Maar de techniek erachter is dat grotendeels wel en verdient daarom extra aandacht. Zeker als de consument straks wel massaal overstapt. Niet aarzelen dus en lezen deze uitgave.