Geen toevoerkanalen

VENTILATIE IN BESTAANDE BOUW ZONDER HAK- EN BREEKWERK

Luchtkwaliteit in woningen krijgt steeds meer aandacht vanwege het effect ervan op de gezondheid van de bewoners. Zo vertelt het Bouwbesluit precies hoe nieuwbouwwoningen op de juiste manier moeten worden geventileerd. Maar ondertussen staat ons land nog vol met huizen die afhankelijk zijn van natuurlijke ventilatie, waarmee verse lucht in huis geen garantie is. Brink bedacht voor deze huizen een ventilatieconcept waarvoor geen ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

De basis bestaat net zoals in moderne nieuwbouwwoningen uit een ventilatietoestel met warmteterugwinning (WTW). Normaal gesproken brengt deze WTW-unit de verse lucht via een toevoerkanalensysteem in de vloer naar de verblijfsruimtes en wordt vervuilde lucht afgevoerd via de natte ruimtes. De kanalen vanuit die natte ruimtes zijn in bestaande woningen vaak al aanwezig voor mechanische afzuiging en kunnen hergebruikt worden voor de nieuwe installatie.
Maar in de meeste woningen ontbreken de toevoerkanalen nog. Om die achteraf in een bestaande woning aan te brengen, vergt veel hak- en breekwerk.

Via hal of trapgat

Brink heeft hiervoor een minder ingrijpende oplossing gevonden: toevoer van verse lucht via de centrale hal of het trapgat. Boven of naast de deur van de verblijfsruimte(s) wordt een Indoor Mixfan geplaatst die ervoor zorgt dat de lucht uit de verblijfsruimte uitgewisseld wordt met die in de hal. Door te sturen op CO2-waarden – zowel in de hal als in de vertrekken – zorgt dit systeem voor de gewenste luchtkwaliteit zonder daarbij energie te verspillen.

Ook in nieuwbouw

Hoewel dit ventilatieconcept geschikt is voor toepassing in renovatieprojecten, hoeft het zich hier niet toe te beperken. Ook in nieuwbouw komt het systeem tot zijn recht. Doordat toevoerkanalen overbodig zijn, kunnen de vloeren minder complex worden uitgevoerd, is de ontwerpvrijheid groter en wordt bespaard op bouwkundige kosten.

Energiebesparing

Volgens Brink is de energiebesparing zelfs groter, door vraaggestuurde ventilatie per ruimte (CO2-gestuurd). ‘Als je gemiddeld in een woning een ventilatiedebiet hebt van 160 m3/h en je stapt over van gewone ventilatie naar dit systeem, bespaar je ongeveer 400 m3 gas per jaar.’ 

Brink zal dit ventilatieconcept op haar VSK-stand laten zien