Gasverbranding

ACTUELE KENNIS VOOR MONTEURS EN ONTWERPERS

De nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. Ontwerpers, installateurs en monteurs van gasverbrandingsinstallaties hebben met tal van nieuwe eisen en ontwikkelingen te maken. ISSO reikt hen de kennis daarvoor aan in de vorm van drie nieuwe documenten: Kleintje Gas-ontwerp, Kleintje Gas-montage en onderhoud, en Kleintje CV-service. Voor elke doelgroep is daarmee eigen actuele kennis beschikbaar.

De drie nieuwe kennisdocumenten vervangen het oude ISSO-kleintje Gas. ISSO-kleintje CV-service richt zich op bestaande installaties en veiligheid en is met name bedoeld voor onderhoudsmonteurs. ISSO-kleintje Gas-montage en onderhoud respectievelijk ISSO-kleintje Gas-ontwerp richten zich op installateurs respectievelijk ontwerpers van gasverbrandingsinstallaties. De drie documenten zijn sinds kort beschikbaar in de ISSO KennisBank. Het oude ISSO-kleintje Gas was een erg omvangrijk kennisproduct. De twee doelgroepen – monteurs en ontwerpers/installateurs – haalden er doorgaans alleen hun eigen aandachtspunten uit. En dat was soms flink zoeken, in een lijvig document. Door de kennis nu te verdelen, krijgt iedere doelgroep een eigen, compacter Kleintje met precies die informatie die voor hem of haar van toepassing is.

BRL 6030-25 belangrijk onderdeel

De documenten voor monteurs en installateurs bevatten een update van alle regels, normen en verantwoordelijkheden bij het aanpassen, inbedrijf nemen en onderhoud van gasinstallaties. De kennis sluit aan bij de verplichte certificeringsregeling voor iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding werkt. Vanaf januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, direct gestookte boilers, geisers en gashaarden. De nieuwe ISSO-kleintjes zijn dan afgestemd op de BRL 6000-25. Deze beoordelingsrichtlijn komt na de zomer uit en beschrijft waar installateurs aan moeten voldoen om voor de certificeringsregeling voor gastoestellen in aanmerking te komen.

Procedures ventilatiemetingen

De ISSO-kleintjes CV-service en Gas-montage en onderhoud geven daarop een voorschot door een aantal van die eisen praktisch te vertalen. Zo geeft het bijvoorbeeld aanwijzingen voor de manier waarop monteurs ventilatiemetingen kunnen uitvoeren. Er staat in de wettelijke regeling dat je móet meten en wat de grenswaarden zijn in ppm. Maar hóe je moet meten en wat daarbij de procedures zijn, wordt niet uitgelegd. De ISSO-kleintjes geven hier praktische aanwijzingen voor.

Bewijs van goed werk

De Wet Kwaliteitsborging komt in de genoemde kennisdocumenten ruimschoots aan bod. Het aantoonbaar leveren van kwaliteit brengt verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. De installateur blijft volgens de wet tien jaar verantwoordelijk voor de opgeleverde installatie. Goed werk afleveren is cruciaal, en dat zal je moeten bewijzen. Elke installateur krijgt te maken met toetsing van plannen en ontwerpen voorafgaand aan, tijdens en na oplevering. Heel belangrijk in het proces is het opleverrapport.

Herkennen en meten van CO

Het onderwerp koolmonoxide is in ISSO-kleintje CV-service en Gas-montage en onderhoud veel zwaarder aangezet dan voorheen. Ging het in het oude ISSO-kleintje Gas nog vooral om het ‘waar moet ik meten en waar plaats ik de meters?’ In de nieuwe documenten voor monteurs is veel meer informatie opgenomen over het herkennen en meten van CO, de gevaren ervan en hoe te handelen in woningen met hoge concentraties CO. Moet iedereen zo snel mogelijk naar buiten en kun je nog veilig je werk doen? Daarbij is er ook aandacht voor collectieve systemen, waar de problemen immers ook van de bovenburen kunnen komen.

Correct beugelen

Op het gebied van rookgasafvoer zijn nu de laatste ROGAFA-richtlijnen van kracht. In de praktijk blijkt dat veel ontwerpers, installateurs en monteurs daar nog onvoldoende rekening mee houden. De nieuwe ISSO-kleintjes besteden om die reden aandacht aan onder meer het ‘nieuwe beugelen’ volgens de ROGAFA-richtlijn. Het advies luidt om moffen te beugelen bij kunststof rookgasafvoeren. Maar dit geldt niet altijd al bij de eerste mof. Vanuit de kleintjes wordt tevens verwezen naar de ROGAFA-richtlijnen. De afbeeldingen bij de theorie zorgen dat het eigenlijk niet mis kan gaan. Daarnaast wijzen beide uitgaven de ontwerper en uitvoerder op het aanhouden van veilige afstanden tussen schoorsteen en (dak)ramen.

Rendementen en labels

Ecodesign komt uiteraard ook terug in de nieuwe handleidingen. Ontwerpers zullen ervoor moeten zorgen dat het systeemontwerp de minimale rendementen haalt die Ecodesign voorschrijft. Daarbij dienen ze rekening te houden met cv- en tapwaterrendement en met het stand-by verbruik. Bij het leveren van combinaties van producten – zoals een ketel met een thermostaat – zal de installateur een systeemlabel moeten leveren dat de energiezuinigheid aangeeft van het systeem als geheel. Wat daar zoal bij komt kijken, staat beschreven in beide ISSO-kleintjes Gas.

Meer regels en toezicht

Het werken met gasinstallaties is aan steeds meer regels en toezicht gebonden. Het is dus belangrijk om alle actuele kennis in huis te hebben en die correct toe te passen. Met de ISSO-kleintjes heb je die kennis altijd bij de hand. De opbouw van de boekjes komt overeen met die van het oude ISSO-kleintje Gas. De informatie is gerangschikt naar de verschillende fases van het ontwerp- en uitvoeringsproces. Er zit soms wat overlap in de documenten, maar dat komt omdat een deel van de kennis voor de verschillende doelgroepen belangrijk is 

Online raadplegen

ISSO-kleintje CV-service is online via de ISSO Kennisbank gratis te raadplegen door iedereen met een ‘Mijn ISSO-profiel’. Op papier kost deze uitgave € 75,- (exclusief btw). De twee nieuwe ISSO-kleintjes Gas zijn vanaf half augustus tegen betaling beschikbaar via de KennisBank.