Expertise gebundeld in duurzame energiecentrale

Van-Engelen---Van-Driel
Toon van Engelen (r) en William van Driel

In april 2013 introduceerde DUBO Techniek te Zaltbommel de Own New Energy, kortweg ONE. Deze modulair opgebouwde duurzame energiecentrale wordt helemaal toegesneden op het project en vervolgens in één dag geplaatst. One Solution Holland (OSH) is als partner, leverancier en coördinator nauw betrokken bij de ONE. Directeur Toon van Engelen vertelt over de mogelijkheden van de plug & play installatie en belicht de bijdrage van zijn bedrijf.

 

Samenspel van partijen

Een aantal gerenommeerde partijen werkt samen aan de ontwikkeling en totstandkoming van de duurzame energiecentrale ONE. De assemblage vindt plaats bij DUBO Techniek in Zaltbommel. Van daar wordt de installatie in modules vervoerd naar het project. Afgesproken werd dat OSH de handelstak zou zijn. De bijdrage van OSH beperkt zich niet tot het leveren van producten alleen. Het bedrijf, dat zijn domicilie heeft bij DUBO Techniek, vervult ook een coördinerende rol. Directeur Toon van Engelen: “Bij de ONE komen verschillende disciplines bijeen. Het gaat niet alleen over de juiste selectie van componenten, (regel)techniek, maar het gaat ook over juridische aansprakelijkheid en dergelijke. Wij zorgen ervoor dat gedurende het hele traject de juiste mensen in beeld komen. Dat is echt een vereiste, want een ongecontroleerd samenspel tussen partijen zou onnodig hoge kosten met zich meebrengen en veel vaker onnodige storingen veroorzaken.”

De komst van een totaalinstallatie als de ONE, compleet met nazorg, past helemaal in de geest van deze tijd. “Binnen complexe en veeleisende projecten kun je technische producten als warmtepompen, afleversets en combinaties hiervan, niet zomaar één op één overdoen aan de klant”, legt Van Engelen uit. “Dat gaat niet. Je wilt een duurzame installatie realiseren die comfort levert en in energetisch opzicht en qua kosten, precies en aantoonbaar doet wat van tevoren met de klant is afgesproken. Met alle service en garanties die daarbij horen. Dat vraagt om mensen met vakkennis. Professionals die verantwoordelijkheid hebben gedragen. Niet alleen in de ontwerpfase, maar ook in de uitvoering en voor wat betreft het leveren van energieprestaties.”

Op elkaar aansluiten

“Onze visie is, nog los van ONE, dat binnen de totale bouwwereld systemen meer dan ooit op elkaar dienen aan te sluiten”, vervolgt Van Engelen. “Dat vraagt om veel knowhow, kennis en afstemming onder elkaar, maar ook om partners in de keten waarmee je tot een optimum kunt komen. Waar wij ons als OSH op focussen - of het nu om woningen gaat of utiliteit - is warmte, koeling en tapwater.”
OSH is exclusief distributeur van de warmtewisselaars, dry coolers en tapwatersystemen van Alfa Laval en van de Waterkotte warmtepompen. De Waterkotte is, in verschillende uitvoeringen, een vaste kracht in de ONE. Met gepaste trots vertelt Van Engelen het als een erkenning te zien dat ‘zijn’ warmtepomp het hart van de ONE vormt. Immers, de plug & play installatie is het concrete resultaat van heel veel knowhow, expertise en praktijkkennis. De ONE wordt geacht opgebouwd te zijn uit topcomponenten. Is een product niet van bewezen goede kwaliteit, dan is er geen plaats voor op het modulaire frame van de energie-installatie. Zo simpel is dat.

Vijf basiscomponenten

De ONE is modulair op te bouwen en is leverbaar met een capaciteit van 60 kW tot 2 MW. Iedere ONE is in feite een unicaat, want specifiek toegesneden op het project. “Maar in de basis bevat elke ONE dezelfde componenten”, legt adviseur William van Driel uit. “Dat zijn de hoofdregelkast, de aansluiting van de bronnen, de wisselaar van de broninstallatie met daarop de secundaire aansluiting, de warmtepompen en het schakelvat voor de koeling of verwarming of de buffervaten.
Vanuit deze basis kan er verder gebouwd worden naar wens van de opdrachtgever. Zo kan men, kort gezegd, ervoor kiezen om ook de actieve pompgroepen direct na de schakelvaten in de ONE op te nemen, of ook de verdeler en verzamelaar inclusief change/over of menggroepen. Allemaal in het kader van het ontzorgen van de opdrachtgever. We hebben voor deze structuur gekozen omdat je daarmee de flexibiliteit krijgt die een klant of de afgifte-installatie van een gebouw nodig heeft. Ieder gebouw is anders, ieder afgiftesysteem is anders, net als iedere wens.”

BIM, ONE-opstelling in techniekruimte
BIM, ONE-opstelling in techniekruimte

Duidelijke visie

Wij zijn uiteraard benieuwd hoe de Waterkotte warmtepomp op de skid van de ONE is beland, want het merk leek afwezig in Nederland. Met het verwerven van de exclusieve verkooprechten, op 1 augustus 2015, is Waterkotte terug van weggeweest. “Ik ben ontzettend blij met de herintroductie van Waterkotte in Nederland”, beklemtoont Van Engelen. Wat de directeur van OSH betreft, kreeg Waterkotte de stijgende lijn goed te pakken nadat het bedrijf in handen kwam van een consortium onder leiding van Dr. Johannes Book. “Book had een duidelijke visie waar hij heen wilde met het bedrijf. In onze samenwerking kunnen we goed merken dat Waterkotte een bedrijf is dat anticipeert op, dan wel snel inspeelt op vragen die wij specifiek vanuit Nederland hebben. Om een voorbeeld te geven: onlangs hebben wij in een woning een warmtepomp geplaatst in de bergkast onder de trap. De Waterkottes waren een centimeter of zes te hoog. En zij zagen kans om zonder het concept geweld aan te doen, hun warmtepompen wat lager te maken, waardoor je zie dieper in de kast kunt krijgen.”

Keuzevrijheid

“Het mooie aan de Waterkotte warmtepomp is dat je niet met een black box te maken hebt”, zegt William van Driel, technisch commercieel adviseur bij OSH, en inmiddels aangeschoven bij het gesprek. “Handig voor gebruikers en installateurs is bijvoorbeeld dat de Waterkotte qua regelingsmogelijkheden en monitoring veel vrijheid geeft. Je kunt voor storingen en rendementen tot een diep niveau in de warmtepomp kijken. Kerngegevens zijn makkelijk uit te lezen. En de meet- en regeltechniek aangesloten op warmtepomp is BACnet/IP uitgevoerd, waardoor de warmtepomp probleemloos te integreren is in een gebouwbeheersysteem.” “En technisch moet het natuurlijk allemaal tiptop zijn”, vult Van Engelen aan. “Niet alleen qua bouw, maar ook wat betreft keuzevrijheid bij de samenstelling van een installatie. Een sterk punt van de ONE is nu juist dat de installatie bij wijze van spreken tot op het laatste boutje en moertje af te stemmen is op de wensen van de klant.” Van Driel: “Service is ook zo’n ding. Dus als er een storing is of er wordt een product geleverd dat niet helemaal goed is, maak het dan meteen in orde. Een klant laten wachten is geen optie.” •