De kracht van de praktijk

JONGEREN HEBBEN GOEDE BEGELEIDING NODIG

Jan Baaijens (64) heeft een lange staat van dienst in de technische installatiebranche. Vanuit die ervaring en vooral ook vanuit de passie voor het vak begeleidt hij al jarenlang leerlingen. Op dit moment zorgt hij ervoor dat 27 BBL-ers in zijn bedrijf (Paree in ’s-Heerenhoek) optimaal kunnen groeien. Wekelijks heeft hij contact met de scholen in de regio. Als klankbord, als techniekambassadeur en als beoordelaar van eindopdrachten.

Zijn lange ervaring in het vak en in de branche zijn de ingrediënten van zijn vakmanschap als praktijkbeoordelaar. Al vanaf zijn zestiende is hij aan het werk. Maar hij bleef altijd doorleren. “Ik heb veel in de avonden opgepakt en heb op die manier veel diploma’s gehaald. Maar ik heb vooral ook veel geleerd tijdens het dagelijks werk. Van collega’s, van situaties. Ik geloof in de kracht van werkplekleren, want de praktijk en de ervaring van anderen versterken je vakmanschap.”

Drijfveer

Baaijens startte op de ambachtsschool, werkte als servicemonteur bij een zonweringsbedrijf en kwam bij Paree op zijn 25ste. Daarna werkte hij een tijd bij EPZ waar hij verantwoordelijk was voor verschillende onderdelen in de kolencentrale. Maar toch kwam hij weer terug bij Paree. “Op een gegeven ogenblik voelde ik dat ik te ver van mijn vak was weggeraakt. Maar voordat ik die overstap maakte, wilde ik naast alle certificaten en diploma’s mijn hbo-diploma halen. Daarom ging ik weer terug de schoolbanken in. En waar ik op de LTS de jongen was die het allemaal nét haalde, slaagde ik op het hbo met een negen. Dat is precies mijn drijfveer bij het begeleiden van jonge leerlingen: er zit veel meer in de jongens en meiden die van school komen, het moet er alleen nog uit komen.”

Meer dan een hand

“Je hoort het vaak van mensen die jongeren aannemen: ‘Al bij de eerste handdruk weet ik het’. Maar vergeet niet dat je iemand van 16 jaar voor je hebt die nog een wereld te winnen heeft. Wat wist ik nu echt toen ik zestien jaar oud was?” Baaijens ziet dat bedrijven graag jongeren willen hebben met niveau 4. “Maar kun je je die luxe wel permitteren? Ik geloof in de groei van jongeren met goede begeleiding, juist ook als ze op school misschien niet het beste van zichzelf hebben laten zien. Ik zie het terug in dit bedrijf. We hebben super goede monteurs die sinds hun schooltijd enorme stappen hebben gezet.”

Betrokken

Elke week is Baaijens wel op een ROC of vmbo te vinden. Als klankbord, op open dagen, om gastlessen te geven, voor de inhoud van de opleidingen of om keuzedelen in te voeren. Als kwalificerend beoordelaar beoordeelt hij ook de eindopdrachten. De sterke betrokkenheid van het bedrijf bij het onderwijs vindt hij bijna vanzelfsprekend: “Het is het bestaansrecht van ons bedrijf. We hebben voldoende goede vakmensen nodig. We moeten onze klanten kunnen bedienen. We moeten als bedrijf mee kunnen groeien. Nu kun je denken dat je de mensen dan van andere bedrijven en sectoren haalt. Maar dat is niet genoeg. Juist dicht bij de scholen aanwezig zijn, meedenken en je verantwoordelijkheid nemen bij de instroom in de opleiding is van groot belang. Het bedrijf plukt er de vruchten van, want veel jongeren willen graag bij ons werken.” De bedrijfsbetrokkenheid bij het opleiden van nieuwe vakmensen is natuurlijk ook goed voor de scholen zelf. Mede door de actieve inzet van de vereniging Vrienden van Elektro- en Installatietechniek ziet Baaijens dat de opleiding Elektrotechniek in Zeeland aan het groeien is.

Eindbeoordeling

In het beroepsonderwijs zijn leerbedrijven en ROC’s samen verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van techniekleerlingen. Dit betekent dat de kwalificerend beoordelaar op basis van het kwalificatiedossier samen met het ROC het beoordelingsmodel invult en ook samen bepaalt welke instrumenten voor de beoordeling worden ingezet. Ook ziet de kwalificerend beoordelaar met het ROC toe op de organisatie en uitvoering van de eindbeoordeling in het bedrijf. Baaijens pakt ook deze rol op. “Het is soms best ingewikkeld, want het blijft een momentopname na drie jaar hard werken. Maar het is tegelijkertijd ook bijzonder om juist ook in deze eindfase er actief bij betrokken te zijn. Het maakt de cirkel rond.”

Bekend gezicht

Alle inspanningen van Baaijens leggen Paree geen windeieren. “Het loont gewoon om zo met de leerlingen bezig te zijn. Je ziet mensen groeien, je ziet mensen de eindstreep halen en als een winnaar over de streep gaan en hun papieren halen. Als leerbedrijf staan we op de kaart, juist omdat we dit belangrijk vinden. We hoeven nooit een advertentie zetten, we hebben altijd voldoende jonge mensen die bij ons willen werken. Omdat ze het bedrijf al kennen en ik ook geen onbekend gezicht ben.” 

Word zelf coach

Net als Jan Baaijens jonge vakmensen wegwijs maken in het vak? Uw rol als begeleider verbeteren? Eindopdrachten zelf kunnen beoordelen? Maak werk van uw coachende rol in het bedrijf! Er is een mooi aanbod van cursussen voor handen waar -als u onderdeel bent van de technische installatiebranche- geen kosten aan verbonden zijn
• Werk maken van praktijkopleiden
Deze tweedaagse cursus Praktijkopleider helpt je bij het beter begeleiden en motiveren van leerlingen in hun opleiding en naar het vakmanschap. De cursus gaat in op de eisen die het beroepsonderwijs aan het praktijkopleidersvak stelt en biedt je inzicht in uw persoonlijke stijl van opleiden. Kijk voor meer informatie op www.otib.nl/cursus-praktijkopleider
• Werk maken van werkplekbegeleiden
Als werkplekbegeleider instrueer en coach je je leerlingen bij het uitvoeren van praktische opdrachten en help je ze om tot het beste resultaat te komen. Deze tweedaagse cursus Werkplekbegeleider helpt je bij het versterken van deze belangrijke rol. Kijk voor meer informatie op www.otib.nl/cursus-werkplekbegeleider
• Werk maken van kwalificerend beoordelen
Ben je betrokken bij de eindbeoordeling van leerlingen? De tweedaagse cursus Kwalificerend beoordelen helpt je om de vakkennis, de vaardigheden en het gedrag van je leerlingen in de beroepspraktijk goed te beoordelen. Kijk voor meer informatie op www.otib.nl/cursus-kwalificerend-beoordelen
• Topcoachdagen
OTIB organiseert jaarlijks Topcoachdagen voor praktijkbegeleiders, waarin het versterken van de coachende vaardigheden centraal staat. Naast het delen van kennis en ervaring ontvang je op deze dagen praktische tips om leerlingen (nog) beter en succesvoller te begeleiden.

Meer informatie op: https://www.topcoachvanhetjaar.nl