Data delen

Privacy blijft issue bij slimme thermostaat

Fabrikant Remeha liet het afgelopen anderhalf jaar uitgebreid onderzoek verrichten naar de bereidwilligheid van Belgen en Nederlanders om data van slimme thermostaten te delen. De installateur gaat een belangrijke rol spelen in het acceptatieproces.

Bij onze Zuiderburen bleek er weinig animo te zijn om de data van slimme verwarmingstoestellen te delen. Slechts 25% van de Belgen was hiertoe bereid. Product Manager Jan Deklerck liet in een reactie aan de Belgische bouwsite Livios weten teleurgesteld te zijn.

Voordelen

De huiver om data te delen kan namelijk een rem vormen op innovatie, aldus Deklerck. “We ontwikkelen regelsystemen afgestemd op patronen van de gebruiker. Je zou bijvoorbeeld de combinatie van een thermostaat met een bewegingssensor kunnen onderzoeken. Of dat nuttig is, weten we momenteel niet. Maar via de informatie die we verkrijgen van slimme ketels zouden we dat wel kunnen testen en achterhalen. Of tal van nieuwe features bedenken. Maar daarvoor heb je reële situaties nodig om te achterhalen of dit minder gaat gebruiken. En zouden wij als fabrikant een beroep moeten kunnen doen op geanonimiseerde data van gebruikers.”

Nederland

Zijn Nederlandse collega Ferry Overweg kreeg dit jaar de onderzoeksresultaten binnen voor ons land. Ook Nederlanders maken zich zorgen om hun privacy bij het delen van gegevens met fabrikanten en/of derden, maar het ligt wel allemaal genuanceerder dan bij onze zuiderburen. “We hebben 800 respondenten benaderd, die een representatieve afspiegeling zijn van de bevolking. Uit onze gegevens blijkt dat 20% van de Nederlanders nu een slimme thermostaat heeft. Van de resterende 80% toont iets meer dan de helft geen interesse in het apparaat, dat vond ik wel verrassend ja.”

Redenen

Aan dat gebrek aan belangstelling liggen verschillende redenen ten grondslag. Opvallend genoeg staat de angst voor mogelijke privacy-schendingen pas op nummer 5, vertelt Overweg. “De top drie wordt gevormd door 1. Ik heb al een thermostaat, waarom zou ik dan de slimme variant aanschaffen? 2. Ik vind het apparaat te duur. Gevolgd door: 3. Ik zie geen toegevoegde waarde in de aanschaf van een slimme thermostaat. En op 4 staat: Ik heb nog niet nagedacht over de aankoop van het apparaat.”

Meerwaarde aantonen

Blijkbaar zit de angst voor een inbreuk op de privacy hier minder diep dan bij onze zuiderburen.
Overweg: “De slimme thermstaat is nog niet de standaard in Nederland, maar dat zal snel veranderen.” Volgens de Product Manager van Remeha ligt de bal nu bij de fabrikanten. “De schandalen rondom Facebook hebben de Tech-sector en fabrikanten die slimme oplossingen ontwikkelen geen goed gedaan. Aan ons nu de taak om aan te tonen dat het delen van data meerwaarde heeft voor de consument.”

Features

Hij geeft een aantal voorbeelden om zijn betoog te onderbouwen. “Je kan bijvoorbeeld features aanbieden waardoor een vakantieganger al voor terugkomst zijn verwarmingstoestel kan aanzetten of de installateur automatisch een melding ontvangt als het apparaat een storing heeft of toe is aan onderhoud.”
Daarnaast moeten fabrikanten en eventuele derde partijen duidelijk communiceren wat er met de data gebeurt en hoe ze daarbij de privacy van gebruikers zullen waarborgen, geeft Overweg aan.

Rol installateurs

Volgens de Product Manager is er een belangrijke rol weggelegd voor de installateur in het acceptatieproces. “Zij fungeren als het ware als ambassadeurs, ze kunnen de voordelen belichten en bovendien zelf aan de verkoop van slimme thermostaten verdienen.”

Toekomst

Ondanks alle reserves die Nederlanders hebben, zal het aantal connected devices de komende jaren fors toenemen, denkt Overweg. “Zeker als de verschillende oplossingen meer en meer met elkaar verknoopt raken en de voordelen duidelijker worden.” 